Vragen Jansen/Géron Het chippen van katten verplicht stellen?


Indiendatum: 18 jun. 2021

Geacht college,

Op 2 februari 2021 schreef demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur een Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam binnenkort wordt gestart met een proef waarbij het verplicht wordt om katten te chippen en te registreren. Indien de pilot een succes is mogen ook andere gemeenten een lokale chip- en registratieplicht voor katten invoeren.

Het verplicht chippen en registreren van katten heeft een aantal voordelen. Zo kunnen katten vaker, maar ook sneller worden herenigd met hun eigenaar. Ook de gemeente heeft hierbij baat, omdat de kosten voor opvang door het dierenasiel en vervoer met de dierenambulance zullen afnemen. Voorts zorgt een chipplicht voor meer bewustwording onder (potentiële) katteneigenaren. Verschillende organisaties waaronder de Dierenbescherming, de Raad voor de Dieraangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde staan dan ook positief tegenover het verplicht chippen van katten.

  1. Hoeveel procent van de katten (momenteel geen chipplicht) en hoeveel procent van de honden (wel chipplicht) die als gevonden in Heerlen en Born worden opgevangen, kan herenigd worden met hun eigenaar?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun eigenaar aanzienlijk zal verhogen? En dat dit voor de gemeente Heerlen zal leiden tot lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?
  3. Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan de Rijn een succes is, ook in de gemeente Heerlen een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 18 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 18 juni 2021 inzake het verplicht stellen van het chippen van katten delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Hoeveel procent van de katten (momenteel geen chipplicht) en hoeveel procent van de honden (wel chipplicht) die als gevonden in Heerlen en Born worden opgevangen, kan herenigd worden met hun eigenaar?

Bij katten uit de gemeente Heerlen is dat 17 %. Bij honden uit de gemeente Heerlen is dat 82 %.

De meldkamer van de Dierenbescherming en de Dierenambulance spelen een rol in de hereniging van dieren met een eigenaar. De meldkamer matcht de dieren die als gevonden en vermist worden gemeld. De ambulance controleert op de afhaallocatie van het dier altijd op een chip. Als de eigenaar meteen kan worden achterhaald, gaat het dier direct retour eigenaar en komt het dus niet in de opvang terecht.

Vraag 2) Is het het met de Partij voor de Dieren eens da verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun eigenaar aanzienlijk zal verhogen? En dat dit voor de gemeente Heerlen zal leiden tot lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?

Een verplichte chip- en registratieplicht voor katten zal het aantal herenigingen met de eigenaar verhogen. Voor de gemeente zal dit misschien tot een iets lager bedrag voor de kosten van opvang en vervoer leiden.

Vraag 3) Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan de Rijn een succes is, ook in de gemeente Heerlen een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bij succes van beide pilots bereid een dergelijke verplichting in overweging te nemen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i. de burgemeester, L. Schouterden drs. R. Wever