Vragen Géron met betrekking tot D'r Heëlesje Joarmaat


Indiendatum: 15 apr. 2022

  • Is het juist dat het college toestemming verleent voor de aanwezigheid van dieren op de Heerlense Jaarmarkt?
  • Als dat inderdaad zo is: waar zouden de dieren voor de kinderboerderij vandaan moeten komen?
  • Is het college bekend met Bert’s Dierenverhuur uit Appeltern en dat dit bedrijf geen dieren meer mag verhuren?


- Is het college bekend met het feit dat dieren stress en angst ervaren ten

gevolge van:

< vervoer

< aanrakingen

< grote mensenmassa’s

< geluid

Zo neen: bij dezen bent u hiervan op de hoogte.

Zo ja: hoe rijmt u dit met het vergunning verlenen aan de aanwezigheid

van dieren op de Heerlense Jaarmarkt?

  • Is het college bekend met de landelijke lijn dat evenementen met dieren voor vermaak niet worden toegestaan?
  • Realiseert het college zich dat de Heerlense Jaarmarkt in eerste instantie bedoel is voor vermaak voor bezoekers? Hoe rijmt het college bovenstaand punt met het daarvoor genoemde punt?
  • Op voorhand, voor zover de kaart ‘educatieve doeleinden’ getrokken wordt: realiseert het college zich dat burgers en zeker jongeren hun informatie voor het overgrote deel van social media en televisie halen?
  • Worden er weer stroomgeneratoren opgesteld? Zo ja, is dan in de vergunning opgenomen dat dit elektrische generatoren zijn i.p.v. zwaar vervuilende dieselgeneratoren die staan te ronken tussen dieren en bezoekers?

https://heerlenmijnstad.nl/uitagenda/2022/04/23/dr-heëlesje-joarmaat

Op zaterdag 23 april vindt van 9.00 uur tot 17.00 uur de 14e editie van D’r Heëlesje Joarmaat plaats in Heerlen-Centrum. Bezoekers kunnen door de hele binnenstad deelnemen aan speciale activiteiten, rondstruinen langs 300 marktkramen en genieten van kunst, muziek en vermaak. Er is nog plek voor straatmuzikanten;

Curiosamarkt, plattelandsleven en vermaak op de Bongerd

Op de Bongerd is een curiosamarkt en een draaimolen. Ook is er een grote kinderboerderij met knuffelkoeien, een schaapskudde met lammetjes en konijnen en een boerderijmuseum met antieke tractoren.


Indiendatum: 15 apr. 2022
Antwoorddatum: 18 mei 2022

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 15 april 2022 inzake D'r Heëlesje Joarmaat delen wij u het volgende mede.

Vraag 1) Is het juist dat het college toestemming verleent voor de aanwezigheid van dieren op de Heerlense Jaarmarkt?

Antwoord

Ja, dit is juist.

Vraag 2) Als dat inderdaad zo is: waar zouden de dieren voor de kinderboerderij vandaan moeten komen?

Antwoord

De dieren voor de kinderboerderij zijn afkomstig van een vereniging en twee professionals.

Vraag 3) Is het college bekend met Bert’s Dierenverhuur uit Appeltern en dat dit bedrijf geen dieren meer mag verhuren?

Antwoord

Ja, hiermee zijn wij bekend.

Vraag 4) Is het college bekend met het feit dat dieren stress en angst ervaren ten gevolge van:

< vervoer
< aanrakingen
< grote mensenmassa’s < geluid

Zo neen: bij dezen bent u hiervan op de hoogte.

Zo ja: hoe rijmt u dit met het vergunning verlenen aan de aanwezigheid van dieren op de Heerlense Jaarmarkt?

Antwoord

Artikel 3.12 lid 1 en artikel 1.5 tot en met 1.8 van het Besluit Houders van Dieren somt de eisen op waarvoor de organisator van een tentoonstelling, beurs of markt zorgt uit oogpunt van geschikte huisvesting en verzorging van de dieren tijdens een evenement. Aan deze eisen wordt voldaan. De houders van de dieren zijn tijdens het evenement in de directe nabijheid van de dieren aanwezig en hebben de kennis en ervaring om welzijn en stress bij hun dieren te onderkennen en zo nodig in te grijpen. Daarmee mag er van uit worden gegaan dat pijn en stress in beginsel is uitgesloten.

Vraag 5) Is het college bekend met de landelijke lijn dat evenementen met dieren voor vermaak niet worden toegestaan?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6) Realiseert het college zich dat de Heerlense Jaarmarkt in eerste instantie bedoeld is voor vermaak voor bezoekers? Hoe rijmt het college bovenstaand punt met het daarvoor genoemde punt?

Antwoord

De aanwezigheid van dieren op de Heerlense Jaarmarkt richt zich op de eerste plaats op educatieve doelen. Zoals het produceren op een kleinschalige manier van eerlijke/ duurzame zuivel(producten) met aandacht voor dier, mens en landschap. Vele burgers weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt en op welke aard en wijze het geproduceerd wordt. Met deze onderdelen van de Heerlense Jaarmarkt willen wij dit laten zien, zodat de burger kan kiezen op welke wijze zijn voedsel wordt geproduceerd.
De stad, de bevolking en (bekendheid met) het welzijn van dieren is gebaat bij deze educatie.

Vraag 8) Op voorhand, voor zover de kaart ‘educatieve doeleinden’ getrokken wordt: realiseert het college zich dat burgers en zeker jongeren hun informatie voor het overgrote deel van social media en televisie halen?

Antwoord

Dit realiseert het college zich. Bij het vergaren van informatie via social media en televisie is geen sprake van fysieke beleving, zoals geur, eigen waarneming, en een levend dier ervaren.

Vraag 9) Worden er weer stroomgeneratoren opgesteld? Zo ja, is dan in de vergunning opgenomen dat dit elektrische generatoren zijn i.p.v. zwaar vervuilende dieselgeneratoren die staan te ronken tussen dieren en bezoekers?

Antwoord

Er worden geen stroomgeneratoren opgesteld.