Opgehokte zwanen dierenpark Aambos


Indiendatum: 18 mei 2022

Vraag 1

Is het college bekend dat op grond van de ophokplicht voor pluimvee in dierenpark Aambos twee zwanen plus een aantal eenden zijn opgehokt?

Vraag 2

Is het college bekend dat deze zwanen en eenden momenteel wel water ter beschikking hebben, maar slechts als drinkwater en niet als zwemwater?

Vraag 3

Is het college bekend dat de zwaan en de eend een watervogel is en op grond daarvan de beschikking dient te hebben over zwemwater?

Vraag 4

is het college bekend dat er een eenvoudige oplossing voor deze kwestie is, namelijk het ter beschikking stellen van een of twee lagere waterbak(ken) met grotere diameter dan de drinkbak? Indien een kleine opstap aan een dergelijke lage bak wordt toegevoegd, en een stapsteen in de bak, ontstaat een goedkope en diervriendelijkere oplossing. Zie bij voorbeeld de site voertonnen.nl.

Indiendatum: 18 mei 2022
Antwoorddatum: 9 jun. 2022

Heerlen,

Onderwerp
Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte mevrouw Géron,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 18 mei 2022 inzake Kunnen we de opgehokte zwanen in dierenpark Aambos laten pootjebaden? delen wij u het volgende mede.

Vraag 1

Is het college bekend dat op grond van de ophokplicht voor pluimvee in dierenpark Aambos twee zwanen plus een aantal eenden zijn opgehokt?

Antwoord

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

Vraag 2

Is het college bekend dat deze zwanen en eenden momenteel wel water ter beschikking hebben, maar slechts als drinkwater en niet als zwemwater?

Antwoord

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

Vraag 3

Is het college bekend dat de zwaan en de eend een watervogel is en op grond daarvan de beschikking dient te hebben over zwemwater?

Antwoord

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

Vraag 4

is het college bekend dat er een eenvoudige oplossing voor deze kwestie is, namelijk het ter beschikking stellen van een of twee lagere waterbak(ken) met grotere diameter dan de drinkbak? Indien een kleine opstap aan een dergelijke lage bak wordt

toegevoegd, en een stapsteen in de bak, ontstaat een goedkope en diervriendelijkere oplossing. Zie bij voorbeeld de site voertonnen.nl

Antwoord

De watervogels hebben op dit moment de beschikking over twee waterbakken. Een bak van ongeveer 80 liter waarin ze ook, weliswaar beperkt, kunnen zwemmen en een bak van 20 liter die dient als drinkbak. Beiden waterbakken worden dagelijks ververst. Wij zullen ons beraden of het plaatsen van een grotere bak een meerwaarde heeft.

Zodra de ophokplicht komt te vervallen worden de betreffende watervogels weer teruggezet in het Zwanenvijvertje.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., De burgemeester, L. Schouterden drs. R. Wever

Interessant voor jou

Vragen Géron met betrekking tot D'r Heëlesje Joarmaat

Lees verder

Jachtproevenwedstrijd in het Caumerbos bij Kaldeborn 17 juli 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer