Schrif­te­lijke vragen Plusquin/Geron Uit de hand gelopen buren­ruzie


Indiendatum: 17 dec. 2020

Geacht college van B&W,

Wij zijn geschrokken van het artikel in Dagblad de Limburger en van de post op Instagram die inmiddels door honderden jongeren door heel het land is gedeeld inzake het Syrische gezin in onze stad. Deze berichtgevingen brengen ons tot de volgende vragen:

1) In het krantenartikel wordt gesproken over een burenruzie en over racisme, gericht tegen het Syrische gezin. Ex art. 172 Gemeentewet is de burgemeester belast met handhaving van de openbare orde. Een gezin is ondertussen elders ondergebracht. Heeft de burgemeester woensdagnacht overwogen een van de andere bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet in te zetten?

2) Is de burgemeester in casu van plan alsnog een of meerdere van zijn bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet aan te wenden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? (Uiteraard begrijpen wij het wanneer deze informatie onder geheimhouding wordt verstrekt).

3) Is er een strafrechtelijk onderzoek gaande naar de incidenten?

Graag zouden wij zo volledig mogelijk over deze zaak willen worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij voor de Dieren

Pascale Plusquin

Elian Geron

Indiendatum: 17 dec. 2020
Antwoorddatum: 7 jan. 2021

Vraag 1) In het krantenartikel wordt gesproken over een burenruzie en over racisme, gericht tegen het Syrische gezin. Ex art. 172 Gemeentewet is de burgemeester belast met handhaving van de openbare orde. Een gezin is ondertussen elders ondergebracht. Heeft de burgemeester woensdagnacht overwogen een van de andere bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet in te zetten?

Nee, niet in de nacht van 16 op 17 december 2020 zelf. Daartoe was op dat moment geen acute aanleiding. Op donderdagochtend 17 december is er een veiligheidsanalyse gemaakt en met name door de eenzijdige berichtgeving op vooral sociale media ontstond wel een acute dreiging. De daar gedane oproepen om massaal naar Heerlen te komen en het ‘‘heft in eigen handen te nemen’’, leidde tot de acute vrees voor ernstige wanordelijkheden. Er werden op dat moment al groepjes personen in de wijk gesignaleerd. In de aanpak en beheersing van deze situatie heb ik daarom meteen gebruik gemaakt van artikel 176 Gemeentewet (noodverordening) en geldend voor de gehele gemeente. Het zwaarste middel dat ik op dit gebied kon inzetten. Maandag 21 december heb ik een nieuwe noodverordening vastgesteld, waarvan het werkingsgebied zich beperkte tot de betreffende wijk en directe omgeving. Beide noodverordeningen zijn bekrachtigd door de gemeenteraad tijdens diens vergadering op 21 december 2020.

Vraag 2) Is de burgemeester in casu van plan alsnog een of meerdere van zijn bevoegdheden uit hoofdstuk XI Gemeentewet aan te wenden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? (Uiteraard begrijpen wij het wanneer deze informatie onder geheimhouding wordt verstrekt).

Deze vraag is inmiddels niet meer aan de orde. Nadat beide gezinnen tijdelijk elders zijn ondergebracht en de kwestie in de media en social media werd genuanceerd, is de rust in de wijk weer snel teruggekeerd.

Vraag 3) Is er een strafrechtelijk onderzoek gaande naar de incidenten?

Zowel het Syrische gezin alsook de naaste buren hebben over en weer aangifte gedaan van strafbare feiten. Op basis van de huidige bij mij bekende informatie, is het beeld dat bij beide partijen sprake is geweest van pesterijen, veroorzaken overlast en gewelddadige incidenten. Het strafrechtelijk onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een of meerdere vervolgbare misdrijven en naar de betreffende omstandigheden is gaande.

Hoogachtend,

de burgemeester,

drs. R. Wever