Monde­linge vragen Plusquin Aanhou­dende initi­mi­datie en geweld tegen LHBTIQA+-personen


Indiendatum: 30 okt. 2018

 1. Op 1 augustus 2018 heeft de PvdD vragen gesteld over mishandeling en bedreigingen vanwege LHBTI-geaardheid.
  We hebben vernomen dat de burgemeester de betrokkenen heeft uit- genodigd en dat er ook verder overleg is geweest dat heeft geleid tot een gebiedsverbod. Ook wordt er een onderzoek verricht. Bent u ervan op de hoogte dat ondanks het gebiedsverbod de betrokken personen nog vrijwel dagelijks geïntimideerd en belaagd worden, zowel bij hun woning als in het stadscentrum?

 2. Bent u ervan op de hoogte dat zowel de dader -ondanks het gebieds- verbod- evenals andere personen uit deze groep zich niet alleen schul- dig maken aan intimidatie, maar dat getuigen ook melding maken van brandstichting, bv. onder het slaapkamerraam van betrokkenen, het leksteken van autobanden, het ingooien van ramen, het plegen van winkeldiefstallen, verhandelen van drugs, tasjesdiefstal, het gooien van bakstenen en het afsteken van vuurwerk? Zo nee, wat is er mis met de controle op naleving van onder andere het gebiedsverbod? Zo ja, waar- om vinden er nog dagelijks intimidaties en andere overtredingen plaats?

 3. Het gaat om een groep jongeren van ongeveer 6 personen, 2 ervan wonen in het complex waar de slachtoffers ook wonen. De slachtoffers overwegen, in navolging van andere buurtbewoners te verhuizen omdat ze de dagelijkse intimidatie niet meer aankunnen. Veel burgers melden niet meer omdat het toch geen zin heeft, zo vernemen we. Vindt u het aanvaardbaar dat inwoners van Heerlen de stad verlaten omdat ze da- gelijks geïntimideerd worden? Bent u bereid om ook Wonen Limburg te betrekken in het veiligheidsoverleg, daar zij woningen verhuren aan overlast gevende personen?

 4. Er schijnt een plan van aanpak klaar te liggen. Op welke manier gaat het plan van aanpak verbetering brengen?

 5. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er per ommegaande voor gezorgd moet worden dat inwoners van Heerlen, en in het bijzonder kwetsbare groepen als LHBTI en ouderen, zich vrij moeten kunnen be- wegen zonder dat ze dagelijks geïntimideerd en belaagd worden?

Indiendatum: 30 okt. 2018
Antwoorddatum: 31 okt. 2018

 1. Op 1 augustus 2018 heeft de PvdD vragen gesteld over mishandeling en bedreigingen vanwege LHBTI-geaardheid.
  We hebben vernomen dat de burgemeester de betrokkenen heeft uit- genodigd en dat er ook verder overleg is geweest dat heeft geleid tot een gebiedsverbod. Ook wordt er een onderzoek verricht. Bent u ervan op de hoogte dat ondanks het gebiedsverbod de betrokken personen nog vrijwel dagelijks geïntimideerd en belaagd worden, zowel bij hun woning als in het stadscentrum?

  Ja, dat is bekend.

 2. Bent u ervan op de hoogte dat zowel de dader -ondanks het gebieds- verbod- evenals andere personen uit deze groep zich niet alleen schul- dig maken aan intimidatie, maar dat getuigen ook melding maken van brandstichting, bv. onder het slaapkamerraam van betrokkenen, het leksteken van autobanden, het ingooien van ramen, het plegen van winkeldiefstallen, verhandelen van drugs, tasjesdiefstal, het gooien van bakstenen en het afsteken van vuurwerk? Zo nee, wat is er mis met de controle op naleving van onder andere het gebiedsverbod? Zo ja, waar- om vinden er nog dagelijks intimidaties en andere overtredingen plaats?

  Het antwoord is: alles wat deze jongeren doen, nou alles is misschien veel gezegd, maar heel veel, is bij ons bekend. Wij doen er op onze manier ook echt alles aan om dit tegen te gaan. Met ‘we’ bedoel ik naast de gemeente ook de politie en het Openbaar Ministerie. Helaas is het zo dat zij als groep opereren en dat je ze dus altijd op heterdaad moet betrappen. De bewijslast moet wel helder zijn. We leven in een rechts- staat. Dus wij proberen er ook echt alles aan te doen om het zorgvuldig voor te bereiden. Uiteraard zijn er strafrechtelijke procedures gestart. Daar kunt u zeker van zijn. Maar wij kunnen niet ingaan op de details, want dat is strafrecht. Dat mag ik ook niet. Het strafrechtproces kent zijn eigen dynamiek. Wij blijven afhankelijk van besluiten van de rechter.

  Wat wij al wel hebben gedaan is een heleboel. Onder andere ook het plaatsen van extra camera’s. Daar- naast is ook ergens een politiepost ingericht. Ik ga niet zeggen waar, want dan ga ik die jongens meer vertellen dan ik graag wil dat zij weten. Wij hebben ook met de Auroraflatbewoners afspraken gemaakt. De wijkagent is daar nu bovengemiddeld veel mee bezig om alles te gaan krijgen. U noemde zelf al het gebiedsverbod dat ik heb opgelegd. Wat door de rechter in eerste instantie is afgewezen. Ik heb ter plekke een nieuw gebiedsverbod opgelegd met een nog betere toelichting in een iets kleiner gebied met een iets beperkte tijd, die is gelukkig wel gehonoreerd. Zo zie je maar, je bent altijd afhankelijk van de rechter. Zo hoort het ook in een rechtsstaat.

  Ik kan u mededelen dat helaas ook daar overtredingen zijn begaan. De wijze van afhandeling is ook weer aan de rechter. Wij zorgen ervoor dat alles geregistreerd is. Wij zorgen ervoor dat alles op de juiste plek bij de politie en het Openbaar Ministerie bekend is. Dan ben ik ook afhankelijk van het traject dat er gaat gebeuren. Dat loopt. Dat kan ik u garanderen.

 3. Het gaat om een groep jongeren van ongeveer 6 personen, 2 ervan wonen in het complex waar de slachtoffers ook wonen. De slachtoffers overwegen, in navolging van andere buurtbewoners te verhuizen omdat ze de dagelijkse intimidatie niet meer aankunnen. Veel burgers melden niet meer omdat het toch geen zin heeft, zo vernemen we. Vindt u het aanvaardbaar dat inwoners van Heerlen de stad verlaten omdat ze da- gelijks geïntimideerd worden? Bent u bereid om ook Wonen Limburg te betrekken in het veiligheidsoverleg, daar zij woningen verhuren aan overlast gevende personen?

  Nee, uiteraard vind ik dat totaal onaanvaardbaar. Ik zal er ook alles aan doen dat die mensen niet om die reden de wens hebben om uiteindelijk te gaan verhuizen. Dat doen wij niet alleen, maar dat doen wij ook samen met de betrokkenen in de buurt. En ook samen met de wijkagent en onze eigen ambtenaren. De wijkagent ziet veel bewoners, ook in het inloopspreekuur. Hij heeft hen ook op het hart gedrukt om melding te blijven maken van incidenten of dingen die zij zien. Alleen dan kunnen wij ook wat doen. In het verleden wilden ze nog weleens dingen opsparen en dan in één keer in een mail alles vertellen. Wij hebben ze dat echt afgeraden. Ieder incident melden, want dan kunnen wij er ook direct op anticiperen.

  Dat heeft er ook toe geleid dat bewoners hebben besloten om een WhatsAppgroep te starten met elkaar om snel iets te delen als zij iets zien wat niet kan en ook direct melding te maken bij de politie. De politie weet ook dat als er om die reden een melding komt, dat dit een prioriteit heeft.

  Bent u bereid om Wonen Limburg bij het Veiligheidsoverleg te betrekken?

  Vanaf moment één dat ik er kennis van heb genomen, zijn zij er actief bij betrokken.

 4. Er schijnt een plan van aanpak klaar te liggen. Op welke manier gaat het plan van aanpak verbetering brengen?

  Het is nog niet klaar. Er wordt per groepslid een analyse gemaakt, zodat wij ook per persoon weten wie die gasten zijn en wat dan meteen een oplossing is om ze eruit te halen. Voor de één is het uit de groep losweken, voor de ander is het strafrechtelijk. Ze worden ook uitgenodigd op het politiebureau met hun ouders. Het zijn vaak ook nog gewoon jonge gasten. Om te zorgen dat dit ook indruk maakt richting de ouders. De verantwoordelijkheid van de ouders meenemen. Dus er gebeurt echt ongelooflijk veel. Wij proberen meelopers los te weken en de leiders zo stevig mogelijk aan te pakken als in onze macht ligt.

 5. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er per ommegaande voor gezorgd moet worden dat inwoners van Heerlen, en in het bijzonder kwetsbare groepen als LHBTI en ouderen, zich vrij moeten kunnen be- wegen zonder dat ze dagelijks geïntimideerd en belaagd worden?

Ook al is het een open deur. Volmondig uiteraard: ja! Dat geldt voor ons allemaal. Niet voor niets leven hier zorgen over. De politiesterkte. Niet voor niets is de raad altijd bereid om middelen vrij te maken voor de veiligheid. Maar 100% veiligheid kun je nooit garanderen. Ik geloof niet dat wij over dit onderwerp ook maar 1 centimeter van mening verschillen met u. Dank u wel.

6. Dank u wel. Ik wilde toch nog inderdaad zeggen complimenten voor de manier waarop de burgemeester alsnog dat gebiedsverbod heeft geregeld. Ik ben ook tevreden over de beantwoording van de vragen. Nog een korte vraag. Wanneer verwacht u dat het plan van aanpak ongeveer klaar is?

Ik kan niet in zijn algemeenheid zeggen wanneer het klaar is. Want sommige onderdelen die al klaar zijn, daar ga ik niet op zitten wachten. Dat gebeurt al. Op dit moment zijn wij met die analyse bezig. Als van een aantal van die gasten meer bekend is, dan ga ik niet zitten wachten tot alles bekend is. Dan worden zij al uitgenodigd. Dan worden ouders al uitgenodigd. Daar waar het over strafrecht gaat, ga ik ook niet zitten wachten. Daar gaat het direct via de politie naar het Openbaar Ministerie. Het is pas helemaal klaar als u geen vragen meer heeft.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Géron Duurzaamheid schaatsbaan Winterevent

Lees verder

Mondelinge vragen Géron Onveilige situatie bij kinderopvang ‘het Rozenpoortje’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer