Monde­linge vragen Géron Bomenkap Koumenberg


Indiendatum: 26 jan. 2022

In de Limburger van maandag 24 januari lezen wij: Heerlen kapt populieren en acacia’s op Koumenberg

1) Volgens dit korte krantenartikel gaan we bomen kappen omdat schapen, de ecologische groenbeheerders, het niet meer bijhouden; schapen eten geen bomen! Graag enige uitleg en wat gebeurt met het gekapte hout? Waarom geen verplaatsing van de boomscheuten?

2) In het streven naar duurzaamheid is het ultieme doel het verminderen van broeikasgasuitstoot. Gekapte bomen vertegenwoordigen een hoeveelheid vastgelegde broeikasgassen.
Wordt dit verlies aan vastgelegde broeikasgassen in de broeikasgasbalans verrekend? Of worden elders extra nieuwe bomen geplaatst die te samen op korte termijn eenzelfde CO2 opslag hebben?

Indiendatum: 26 jan. 2022
Antwoorddatum: 26 jan. 2022

1) Volgens dit korte krantenartikel gaan we bomen kappen omdat schapen, de ecologische groenbeheerders, het niet meer bijhouden; schapen eten geen bomen! Graag enige uitleg. Wat gebeurt er met het gekapte hout? Waarom geen verplaatsing van de boomscheuten?

Zoals in de inleiding geschetst, gaat het om een bredere ecologische ontwikkeling. Het gaat nu om bomen die gekapt worden. Deze zijn niet te verplanten. De opkomende scheuten kunnen hierna door houthakbeheer en begrazing worden bijgehouden. De scheuten van deze boomsoorten verplaatsen heeft niet de voorkeur, omdat ze dan op andere plekken gaan domineren. De bomen worden gekapt door een bosbouwbedrijf dat de bomen kapt in ruil voor de houtopbrengst. Abelenhout wordt doorgaans verwerktin palets en multiplex.

2) In het streven naar duurzaamheid is het ultieme doel het verminderen van broeikasgasuitstoot. Gekapte bomen vertegenwoordigen een hoeveelheid vastgelegde broeikasgassen. Wordt dit verlies aan vastgelegde broeikasgassen in de broeikasgasbalans verrekend? Of worden elders extra nieuwe bomen geplaatst die tezamen op korte termijn eenzelfde CO2-opslag hebben?

Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-reductie. In dit geval is het hoofddoel het verhogen van de biodiversiteit. Daar waar de dominante bomen gekapt zijn, blijft het bos of de passage wel bestaan. Andere minder dominante inheemse bomen en struiken krijgen de ruimte om verder uit te groeien en CO2 vast te leggen.

Dat was het, voorzitter.

Interessant voor jou

Mondelinge vervolgvragen Géron over Ventilatie op scholen

Lees verder

Mondelinge vragen Jansen over Gesloten Jeugdzorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer