Indi­vi­duele Studie­toeslag


Indiendatum: 9 feb. 2023

Vraag 1

Denkt het college dat de vijf studenten in Heerlen die gebruik maken van de regeling een representatief aandeel is als we kijken naar de landelijke CBS cijfers

Vraag 2

Denkt u dat de regeling individuele studietoeslag voldoende bekend is bij studenten van de diverse opleidingen in onze stad (scholen voor beroepsonderwijs en hogeschool Heerlen).

Vraag 3

Kan het college aangeven of deze cijfers aantonen dat er meer en anders informatie moet worden verstrekt om de studenten te bereiken.

Vraag 4

Is het college het met PvdD eens dat betreffende jongeren recht hebben op gelijke kansen, zeker als er mogelijkheden zijn om hen te ontlasten.

Vraag 5

Wat gaat er ondernomen worden om meer studenten en mentoren te bereiken?

Vraag 6

Kan de raad 1x per jaar worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen over aanvragen en uitkeringen in deze beoogde groep studenten.

Indiendatum: 9 feb. 2023
Antwoorddatum: 7 mrt. 2023

Vraag 1

Denkt het college dat de vijf studenten in Heerlen die gebruik maken van de regeling een representatief aandeel is als we kijken naar de landelijke CBS cijfers

Antwoord

Nee. Sinds de herziening van de studietoeslag per 1 april 2022, waarbij het bedrag van de studietoeslag landelijk is vastgelegd, zijn inmiddels 8 studietoeslagen toegekend. Dat is meer dan voorheen, maar in verhouding tot de landelijke cijfers weinig.

Vraag 2

Denkt u dat de regeling individuele studietoeslag voldoende bekend is bij studenten van de diverse opleidingen in onze stad (scholen voor beroepsonderwijs en hogeschool Heerlen).

Antwoord

Het geringe aantal aanvragen doet vermoeden dat dit niet het geval is.

Vraag 3

Kan het college aangeven of deze cijfers aantonen dat er meer en anders informatie moet worden verstrekt om de studenten te bereiken.

Antwoord

Nu er een landelijke gelijkluidende regeling is zullen we dit actief onder de aandacht brengen.

Vraag 4

Is het college het met PvdD eens dat betreffende jongeren recht hebben op gelijke kansen, zeker als er mogelijkheden zijn om hen te ontlasten.

Antwoord

Ja.

Vraag 5

Wat gaat er ondernomen worden om meer studenten en mentoren te bereiken?

Antwoord

We gaan een campagne starten om de studietoeslag meer en beter onder de aandacht te brengen. Dat doen we via de gemeentelijke media (Stadskrant, Plussen & Minnen, website) en social media. Ook gaan we scholen benaderen om hier meer aandacht voor te vragen.

Vraag 6

Kan de raad 1x per jaar worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen over aanvragen en uitkeringen in deze beoogde groep studenten.

Antwoord

Ja.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de waarnemend gemeentesecretaris D. Huurdeman

de burgemeester, R. Wever