Aanhoudend geweld tegen LHBTI personen


Indiendatum: dec. 2018

  1. Bent u ervan op de hoogte dat er vorige week weer dagelijks incidenten hebben plaatsgevonden van belaging en scheldpartijen tegen mensen met een LHBTI geaardheid op de Bongerd, het Maankwartier en in de portiek van de appartementen in het Maankwartier? De groep was ongeveer met 20 jongeren, waaronder een aantal jongeren die eerder betrokken zijn geweest bij geweld tegen de bewoners van de Auroraflat.
  2. Bent u ervan op de hoogte dat het transgenderstel in kwestie zowel op medische indicatie als op veiligheidsindicatie moet verhuizen omdat ze de maandenlange intimidatie niet meer aankunnen? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat mensen de stad uit worden gejaagd vanwege hun geaardheid?
  3. Is het correct dat er in de periode tussen september en december 2018 al 11 huishoudens, waaronder 3-4 LHBTI stellen, uit de Auroraflat zijn verhuisd of zullen verhuizen vanwege de gewelddadige groep jongeren? Zo ja, vindt u dat aanvaardbaar? Zo nee, kunt u dit bij de woningcorporatie en de wijkagent verifiëren en vragen naar de aldaar bekende grieven?
  4. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het verplaatsen van een probleem, van Auroraflat naar Maankwartier en Bongerd, geen oplossing is?
  5. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er nog meer mensen, al dan niet vanwege hun geaardheid, Heerlen uit worden gejaagd? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?


De fractie van de PvdD heeft reeds enkele malen het aanhoudend geweld tegen LHBTI personen in omgeving Maankwartier -Auroraflat aan de orde gesteld. Helaas is er nog steeds geen veilige situatie voor de bewoners, integendeel, het stel in kwestie moet nu om veiligheidsredenen Heerlen verlaten.