Speer­punten Partij voor de Dieren Heerlen GR2018!


30 januari 2018

De spanning voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt op! Het verkiezingsprogramma heeft u al terug kunnen lezen op onze website. Vol trots delen wij nu ook de speerpunten waar de Partij voor de Dieren Heerlen zich in Heerlen op wil gaan richten:

  • Uiterlijk in 2030 is Heerlen klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • Heerlen ontwikkelt een Nota Dierenwelzijn waarin de opvang van dieren en het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dierenverwaarlozing wordt geregeld.
  • Elke gemeentelijke maatregel wordt getoetst op duurzaamheid, klimaat-, mens- en diervriendelijkheid.
  • Het openbaar vervoer en de fiets in Heerlen krijgen voorrang in het gemeentelijk beleid.
  • Heerlen draagt actief bij aan het herstellen van de biodiversiteit.
  • De gemeente start een pilot met het invoeren van het basisinkomen.
  • Heerlen zorgt voor sterke, sociale, duurzame en groene wijken met een gerichte aanpak tegen overlast en zwerfafval.
  • De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen op maat en in de eigen omgeving.
  • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
  • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief