PERS­BE­RICHT: De Partij voor de Dieren is in Heerlen na dagen constructief mee-onder­han­delen plots­klaps door een aantal partijen uit de bespre­kingen gezet.


5 april 2018

De Partij voor de Dieren is in Heerlen na dagen constructief mee-onderhandelen plotsklaps door een aantal partijen uit de besprekingen gezet.
Pascale Plusquin, fractievoorzitter in Heerlen: “Ze hebben een stok gezocht om de hond mee te slaan. We hebben een constructieve bijdrage geleverd op thema’s als (kinder-) armoede, een experiment met het basisinkomen, duurzaamheid, kappen met bomenkappen, ecologisch groenbeheer, dierenwelzijn, werkgelegenheid en een start met aardgasloze wijken. Daar is een aantal punten van overgenomen en daar zijn we heel blij mee. We hebben binnen de coalitiebesprekingen aangekondigd vandaag met een klimaatplan te komen. We hadden heel graag mee willen besturen maar kennelijk zijn de andere partijen nog niet klaar voor onze plannen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Als de kiezer het wil zijn we over 4 jaar dubbel zo groot en dan kan niemand meer om ons heen. Voor nu gaat de Partij voor de Dieren in Heerlen het donkergroene anker voor klimaat, duurzaamheid, natuur en zorg voor elkaar worden in de oppositie.“