Gister gebeurde iets geks...


19 juni 2021

Partij voor de Dieren Limburg riep de provincie op het ABP te laten stoppen met investeringen in fossiel. Eerder werd al een nagenoeg zelfde motie door de PvdD-raadsfractie in Heerlen ingediend. Alles en iedereen in de Heerlense raad stemde tegen ons voorstel. Volgens de SP Heerlen zou de motie zelfs aan alle kanten rammelen, en stemde dus keihard tegen het voorstel…

Daar dacht de SP-Statenfractie totaal anders over. Deze stemde niet alleen vóór het voorstel van de Partij voor de Dieren. Sterker nog, de ABP-motie kon de goedkeuring van de Limburgse SP-Statenfractie dusdanig wegdragen dat zij de motie zelfs mee indiende. De motie blijkt dus minder te rammelen dan gedacht. Of zou het toch aan de onwelwillendheid van de Heerlense SP liggen?

Aan de PvdD heeft het in ieder geval niet gelegen. Wij zullen er alles aan blijven doen klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodat niet alleen wij, onze kinderen maar ook onze kleinkinderen van hun pensioen kunnen genieten.