Motie Plusquin cs Ver­plaatsing DNO ‘De Klomp’


24 juni 2020

Overwegende:

 • Door het college van B&W is besloten de opvang voor daklozen en verslaafden te verplaatsen;

 • Dat de nieuwe opvang wordt gerealiseerd in Gasthuisstraat 35;

 • Dat van omwonenden/belangenorganisaties (aan oa de Voskuilenweg) bezwaren zijn geuit tegen de komst van de nieuwe Dag- en nachtopvang, waarbij (oa) wordt aangetekend dat de nieuwe locatie slechts 450 meter van de oude locatie ligt;

 • Dat de cliënten en dealers daardoor nog in de buurt tegenover de huidige opvang overlast kunnen veroorzaken;

 • Dat het niet ondenkbaar is dat er een looproute kan ontstaan richting voorzieningen op de Molenberg;

  Draagt het college mitsdien op:

  • met alle middelen die beschikbaar zijn, dan wel éxtra te realiseren, ervoor te zorgen dat de burgers van beide locaties geen overlast gaan ondervinden van de cliënten;

  • dat er alles aan gedaan wordt om een aanzuigende werking op dealers te voorkomen;

  • dat de nieuwe vorm van opvang erop gericht dient te zijn onnodige ‘loop’ van cliënten te voorkomen;

  • dat er op de kortst mogelijke termijn een beheerscommissie wordt gevormd;

  • dat de gemeenteraad van Heerlen intensief bij de nieuwe aanpak wordt betrokken;

  • en dat de communicatie met de omwonenden/belangenorganisaties wordt verbeterd.

   Pascale Plusquin

   Partij voor de Dieren

   L. Damen (OPH)
   M. Peters (CDA)

   J. Bertholet (D66)

   E. Tijdeman (Fractie Tijdeman)

   M. van den Berg (VVD)

   R. Meyer (SP)

   J. Horssels (PHB


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij Hoensbroeks Belang, Ouderen Partij Heerlen, SP, D66, CDA, VVD

Tegen

Hart-Leers

Lees onze andere moties

Motie Plusquin cs Afschaffing verhuurdersheffing

Lees verder

Motie Géron Geboorteboom voor iedere Heerlenaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer