Motie Plusquin cs Steun Buurt­be­woners Sibelco


30 januari 2019

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 30 januari 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Overwegende dat:

- Dat de gemeenteraad van Heerlen volstrekt duidelijk was over het behoud van de Mijnsteenberg, betrokkenheid van de bewoners en de eindtijd van afgravingen (2025);

- Dat de provincie Limburg onvoldoende rekening heeft gehouden met het belang van Heerlen en de (buurt)bewoners);

Draagt het college op:

Zij aan zij te staan met de buurtbewoners en beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Jan Horssels (PHB)

Ewout Tijdeman

Ron Meijer (SP)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij Hoensbroeks Belang, SP, PvdA

Tegen

D66, CDA, Ouderen Partij Heerlen, Hart-Leers