Motie Géron cs Buslijn langs Woon­bou­levard Heerlen


29 mei 2019

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in vergadering d.d. 29 mei 2019;

Gelet op art. 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

- Jaarlijks tussen de 3,5 en 4 miljoen bezoekers de Woonboulevard Heerlen aandoen;
- Bezoekers die de Woonboulevard met het openbaar vervoer dienen te bereiken volledig afhankelijk zijn van het station 'Woonboulevard';
- Dit station op de lijn Maastricht-Heerlen is gelegen en alleen aan de reizigiers uit die richting een rechtstreekse verbinding biedt;
- De loopafstand tussen het station en de Woonboulevard zelf gemiddeld 15 minuten bedraagt;
- Bezoekers van Kinderstad en de kringloopwinkel geheel verstoken zijn van openbaar vervoer;
- Het treinstation 'Woonboulevard' met name aantrekkelijk is voor werknemers van de Woonboulevard en forenzen;

Overwegende dat:

- Een aanvullende OV-optie in de vorm van een buslijn parallel aan de spoorverbinding Hoensbroek-Heerlen gericht op de bezoekers van de Woonboulevard wenselijk is;
- Er een duidelijke vervoersvraag ligt die is gebleken uit de bezetting van de voormalige buslijnen 42 en 39;
- Met het introduceren van een buslijn tussen de Woonboulevard en het station Heerlen tevens het bedrijventerrein In de Cramer met het kringloopcentrum en Kinderstad wordt verbonden;
- Arriva de mogelijkheid heeft om de gewenste verbinding te realiseren door buiten de spitsuren lijn 24 via station Hoensbroek en de woonboulevard naar Heerlen busstation te laten rijden;
- Bij de hierboven voorgestelde route geen extra bussen en chauffeurs hoeven te worden ingezet, dus geen extra kosten te hoeven worden gemaakt en het te verwachten is dat er meer reizigers gebruik zullen maken van deze lijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:

- Deze motie aan te bieden aan provinciale staten en het college van gedeputeerde staten van Limburg met het verzoek om "in het licht van de ademende concessie medewerking te verlenen aan het herinvoeren van de buslijn Hoensbroek-centrum via de Woonboulevard naar station Heerlen";
- De Heerlense raad uiterlijk 1 oktober 2019 te informeren over de ontwikkelingen in dit dossier.

En gaat over tot de orde van de dag,

E. Géron

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plusquin/Géron Geen ballonnen meer in de natuur

Lees verder

Motie Plusquin/Géron Promoten ‘veggie (vegetarische/veganistische) dag in Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer