Haal Roze Zaterdag naar Heerlen


28 januari 2020

De Gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op 29 januari 2020;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

  • Roze Zaterdag een jaarlijks openlijk en landelijk treffen van homo's, lesbiennes, transgenders en andere seksuele minderheden is, telkens in een andere stad. De bedoeling van deze roulering is om zo, steeds in andere gemeente, de bevolking en de organisatie aldaar een roze impuls te geven, doorgaans georganiseerd op de laatste zaterdag van juni, of indien dat door omstandigheden niet mogelijk is, op de eerste zaterdag van juli;
  • Heerlen als Regenboogstad de doelstellingen van LHBTI acceptatie en het belang van diversiteit in de stad onderschrijft;
  • Heerlen zich graag laat zien als festival- en evenementenstad;

Overwegende dat:

  • Roze Zaterdag in Heerlen een grote bijdrage kan leveren aan de intenties van Heerlen Regenboogstad;
  • Roze Zaterdag een mooi evenement is om zowel diversiteit in Heerlen als de stad zelf (nog duidelijker) op de kaart te zetten;

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders mitsdien:

  • om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met o.a. Stichting Roze Zaterdag, COC Limburg, Provincie Limburg en andere stakeholders om te onderzoeken of en hoe Roze Zaterdag in 2023 in Heerlen georganiseerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren)

Jan Bertholet (D66)

Henk Verreck (PvdA)

Loek Damen (OPH)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, Ouderen Partij Heerlen, SP, Hart-Leers, D66, Partij Hoensbroeks Belang, VVD

Tegen

GroenLinks, CDA

Lees onze andere moties

Motie Géron Beperking overlast vuurwerk

Lees verder

Motie Plusquin cs Begrotingsdiscipline verbonden partijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer