Motie Géron c.s. Aansluiting bij coalitie mini­mumloon naar € 14,-


20 februari 2021

De raad van de gemeente Heerlen in vergadering bijeen d.d. 24 februari 2021;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde;

Constaterende dat:

Heerlen een grote groep bewoners kent met cruciale beroepen zoals ziekenhuisschoonmaker, supermarktmedewerker, pakketbezorger, vuilnisophaler, zorgverlener, handhaver, distributiewerker en vele anderen die ons land in crisistijd overeind houden;

Duizenden Heerlenaren ondanks hun onmisbare beroep een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden;

Spreekt uit dat:

Heerlen zich aansluit bij de coalitie van gemeenten en organisaties ‘Voor 14’ en het college te verzoeken om deze aansluiting te bevorderen, aangezien Heerlen een spoedige verhoging van het minimumloon naar € 14,-- per uur noodzakelijk acht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Eliane Géron (Partij voor de Dieren)

Anita Hendriks-Berg (SP)

Kleis Adema (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij Hoensbroeks Belang, SP, D66, PvdA, CDA, Ouderen Partij Heerlen

Tegen

Hart-Leers, VVD