Toelichting Plusquin motie Vuur­werk­vrije zone Heerlen


28 november 2018

Voorzitter, de Nederlandse samenleving wordt elke jaarwisseling weer geconfronteerd met geweld, vernielingen en brandstichting. Ik citeer uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ‘Bij veel van deze incidenten is vuurwerk in het spel. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt vast dat de viering van oud op nieuw op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. Volgens de uitlaatklepgedachte ziet een deel van de ordeverstoorders oud en nieuw als een moment waarop alles mag wat de rest van het jaar verboden is. Ze gedragen zich het hele jaar netjes om tijdens de jaarwisseling los te gaan. Dit verklaart een deel van de problematiek. En voor een ander deel komt het hinderlijk en ge- welddadig gedrag van personen die ook de rest van het jaar dat soort gedrag vertonen en al vaker in aanraking zijn geweest met de politie.’

Voorzitter, het gaat landelijk om 11.000 verstoringen van de openbare orde. 13 miljoen euro schade aan huizen, 1,4 miljoen euro schade aan auto’s. Jaarlijks schade aan 2 tot 3 schoolgebouwen. Bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, waarvan de helft omstander is en bijna de helft jonger dan 20 jaar. Vaak met blijvend letsel aan ogen en handen. Gemiddeld 1 dode per jaar in Nederland.

Mensen voelen zich onveilig in hun eigen omgeving. Zowel huisdieren als wilde dieren staan doodsangsten uit. Dieren raken vermist, lopen soms dagenlang in paniek rond, raken onder een auto. Lucht en water raken vervuild van zware metalen. Hulpverleners, brandweer, politie, oogartsen, longartsen, plastisch chi- rurgen, verzekeraars en dierenbeschermers pleiten dan ook voor een verbod op vuurwerk.

Nog een citaat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ‘Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leve- ren aan het ombuigen van de huidige risicovolle viering van de jaarwisseling naar een veilig feest voor iedereen, zoals door het organiseren van een professionele vuurwerkshow. Door de jaarwisseling als een evenement te benaderen, kunnen nieuwe feestelijke tradities wortel schieten en wordt aan potentiële on- ruststokers een andere alternatieve invulling van de avond geboden. Denk hierbij aan collectieve initiatie- ven, zoals buurt- dorp of straatfeesten. Gemeenten kunnen de uitgangspunten en de randvoorwaarden vastleggen, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, wat wel en wat niet mag en waar de acti- viteit plaatsvindt.’

Voorzitter, wij hebben als gemeente de taak om de orde te handhaven en onze inwoners te beschermen. Laten wij de oproep van de hulpverleners, de artsen, de verzekeraars, de dierenbeschermers en de Onder- zoeksraad voor Veiligheid ter harte nemen en vandaag stappen nemen naar een veilig en vuurwerkluw Heerlen vanaf 2019. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Plusquin Begroting 2019 Tweede termijn

Lees verder

Inbreng Géron Vaststellen van de Horecavisie en de kadernota Horecabeleid Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer