Toelichting Géron motie Broed­plaats


26 juni 2019

Voorzitter,

Tijdens de Ideeënmarkt kwam dit idee naar voren, gevormd door een aantal groepen. Wij zeggen ‘broedplaats’, maar u zou het ook een ‘stadswijkplaats’ kunnen noemen; een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten, gestoken in een jasje van duurzaamheid en sociale verbondenheid. Hoe mooi wil je het hebben?

Het milieu en de burgers staan daarbij centraal. Biologische voedselproductie zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Voedselbereiding van overschotten uit winkels, markten enzovoorts. Ik denk dat wij hier alleen maar sympathiek tegenover kunnen staan. Ik adviseer iedereen om met deze motie in zee te gaan.