Inspreek­tekst Hanssen Het kweken van karpers voor de hengel­sport


18 juni 2021

Geachte commissieleden, geachte aanwezigen.

De rioolwater zuiveringsinstallatie bij Terworm is niet meer in gebruik en het plan is om gemeenschapsgelden ter beschikking te stellen van een commerciële viskweker.

In ruil hiervoor belooft de viskweker zo duurzaam en natuurvriendelijk mogelijk te werk te gaan.

Ondanks de enorme hoeveelheid documenten en rapporten die hier inmiddels over geschreven zijn, blijven er vragen onbeantwoord en onderwerpen onbesproken.

Allereerst vraag ik mij af waarom deze lelijke tanks überhaupt behouden moeten blijven. Ik ben geen kenner, maar als betrokken burger zie ik geen cultureel of industrieel erfgoed in betonnen bassins.

De vleermuizen vinden het in elk geval wel mooi, ze huizen al in enkele bijgebouwen. De das zal blij zijn met de extra fruitboompjes en de uilen hopelijk met de nestkast. Ik neem aan dat dit met natuur inclusiviteit wordt bedoeld?

De pompen zullen zorgen voor een aanhoudend laagtonig gebrom, wat dan misschien niet veel luider is dan een wasmachine, maar desondanks storend. Voor menselijke oren, maar zeer zeker voor de gevoelige dierenoren.

Er is sprake van een voortdurende verlichting door straatlantaarns. Alsof wij toch al geen ernstige lichtvervuiling in Nederland hebben. En net daar, waar bevordering van de natuur wordt beoogd, moet de hele nacht verlichting aan zijn?

De fishfarm heeft als doelstelling in 2040 energieneutraal te zijn. Hoe vaag wil je het hebben? Hoe gaat de fishfarm dit doen? Hoeveel energie denkt de fishfarm nodig te hebben? Mechanische waterfiltering en waterverversing zijn energievreters. En hoe gaat het in de winter? Het op temperatuur houden van water in open bassins kost eveneens erg veel energie. Hoezo sluit dit IBA-project aan bij de duurzaamheidsdoelstelling zoals wethouder Loek Damen beweert?

Er moet ongetwijfeld een goede beveiliging komen zodat de vissen niet illegaal weggevangen worden. Het erfgoed stevig achter slot en grendel. De ingreep zal de vleermuizen, das en uil verstoren, hopelijk willen ze daarna nog terug komen.

In de bassins komt een “duurzame viskwekerij” die ‘niet zo intensief is’, want bedoeld voor de hengelsport. Desondanks worden er élke maand jonge vissen aangevoerd en volwassen vissen afgevoerd. Elke maand? Over hoeveel vissen gaat het hier dan? De visdichtheid bedraagt 16 kg per m3. Gaat het dan om de aangevoerde kleine visjes? Hoe staat het met de visdichtheid van de afgevoerde vissen? Om hoeveel vissen gaat het hier wanneer er elke maand een lading kan worden afgeleverd? Een vrachtwagen vol? Een emmertje vol?

Rekening houdend met de aanpassingen aan de Wet dieren moeten in de zeer nabije toekomst dieren gehouden worden in huisvesting die past bij hun natuurlijk gedrag. In de zomerperiode is de karper een actieve vis. Hij kan per dag flinke afstanden afleggen. Karpers zijn van nature meestal erg schuw en vluchten weg bij elke onnatuurlijke beweging of lawaai in en langs het water. Kunnen de karpers in alle stadia leven volgens hun natuurlijk gedrag? Hebben zij voldoende ruimte om aan hun actieve leefwijze te voldoen? Voor de Koikarper wordt bijvoorbeeld een ruimte geadviseerd van max. 70 cm koikarper per 1 m3 water (=1000 l water). De karper is een vis die de bodem graag omwoelt, als hij op zoek is naar eten. Kunnen de dieren dit woelgedrag uitoefenen?

Waar worden de jonge vissen gekocht? Komen zij via lange afstandstransporten uit Oost-Europa? Waar gaan de volwassen dieren naar toe? Wie zijn de afnemers?

Waarmee worden de vissen gevoerd? Met voer waarin vis is verwerkt? Zijn er antibiotica aan het voer toegevoegd, zoals zo vaak gebeurt om ziekte te voorkomen bij de hoge concentratie dieren?

Het water wordt schoongehouden via heliofytenfilters, maar ook wordt er afvalwater geloosd op het riool. Resten mest, chemicaliën en medicijnen, overtollig voer, het moet allemaal gezuiverd worden door ons drinkwatersysteem, dat, dit moge inmiddels algemeen bekend zijn, toch al overbelast is door de vervuiling door landbouw en medicijngebruik.

De aan- en afvoer van dieren, voer en andere toeleveringsproducten zorgen voor verstoring door verkeer. Willen we dat in de groene long van Heerlen? Willen we daar echt een commerciële vee-industrie laten draaien onder de noemer duurzaam?

Last but not least.

De hengelsport is geen sport, de verliezers zijn immers al bekend. Ook mag inmiddels bekend worden geacht dat vissen dan misschien niet kunnen schreeuwen, maar wel veel stress en pijn ervaren wanneer zij door een haak in hun mond worden opgehengeld en aan de kant langzaam stikken. In onze samenleving groeit het besef dat het lijden en doden van dieren voor ons vermaak ethisch niet langer aanvaardbaar is. Niet in circussen, niet voor stierenvechten, niet in dolfinaria en niet voor de visvangst. Zoals Mahatma Gandhi ons een eeuw geleden al voorhield: De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren

Over blijven vele vraagtekens rondom deze fishfarm, waar gemeenschapsgelden, van IBA en mogelijk ook nog Europese gelden, in moeten worden geïnvesteerd.

Ik wil graag eindigen met een uitroepteken!

Wijze commissieleden, laat je niet aan de haak slaan, er is iets niet in de haak…!