Inbreng Géron Vast­stellen veror­dening tot wijziging van de Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening Heerlen 2012


27 mei 2020

Voorzitter,

Wij zijn het eens met de vorige spreker. De aanpassingen in de APV zijn duidelijk weergegeven. Dat is prima. De Partij voor de Dieren wil het erover hebben dat in de huidige APV het woord "dier" vier keer voorkomt. Telkens in de zin van schadelijk, hinderlijk, gevaar opleverend voor de mens. Waar komen wij op voor dieren? Blijven wij dieren gebruiken voor ons genoegen? Wij willen bewerkstelligen dat in de APV dieren ook bescherming krijgen. Wij zullen daartoe een voorstel indienen. Dank u.