Inbreng Géron Proces burge­mees­ter­schap in Heerlen


11 maart 2019

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren zijn persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid een hoog goed. Wij hebben hier te maken met een procedure die geheim is en geheim moet blijven. Met een CdK die dit wel meer aan de orde heeft in Limburg, sollicitaties van burgemeesters. Natuurlijk, achteraf kun je zeggen: had dit niet zo gemoeten en had dat niet zo gemoeten. Dat is allemaal achteraf spreken. Wij zijn van mening dat wij door moeten gaan. Als de CdK nog een gesprek heeft met onze waarnemend burgemeester, de voorzitter van deze raad, die dit helemaal heeft meegemaakt, die kan voor de raad de gevoelens en wat hier leeft overbrengen aan de CdK, zodat niet nog meer fouten worden gemaakt in de volgende procedure. Dank u.