Inbreng Géron Bestem­mingsplan Spoor­singel 42-46C


24 februari 2021

Even over de laatste opmerking van de heer Hesse. Het had iets met groen te maken, maar ik zou er toch voor pleiten om dat mooi groen te houden als het nog langer braak ligt in verband met de biodiversiteit. Nu mijn eigen opmerkingen. We bouwen hier voor de toekomst. Dat is natuurlijk niet bijzonder, maar houden we rekening met hittestress in deze versteende omgeving? Hoeveel groen wordt opgenomen? Wordt natuurinclusiefbouwen opgenomen? Is er groen om te verpozen? Passen we de ervaringen van het coronatijdperk toe? Dan bedoel ik dat mensen dus even graag naar buiten gaan. Denken we aan de bewoners? Een buiten met groen is onmisbaar, zeker omdat er ook jonge gezinnen zouden komen. We willen toch een groene stad. Daar had ik graag een reactie op.

Dan heb ik nog een puntje in verband met waterklaar. Hoe hard is de eis om waterberging op eigen terrein te verwerken? Dat brengt beslist meerkosten mee. Dat kunnen we ook in een van de bijlagen lezen. Maar hoe hard is dat? Het is een stukje duurder, als het op eigen terrein verwerken het geval is.

Dat was het. Dank u.