Bijdrage Plusquin Finan­ciële situatie JENS


26 mei 2021

Ik zal proberen om het kort te houden. Wij sluiten aan bij de oproep van de Partij voor de Arbeid. Wij willen ook graag wat dingen toevoegen ter bespreking. De lumpsumregeling lijkt de kwaliteit negatief te beïnvloeden. Dat blijkt uit het commentaar. Wat ons betreft zou een tussenweg moeten worden gevonden tussen lumpsum en elke rekening betalen die van een zorginstelling komt.

We zouden ook graag zien dat de preventie wordt uitgebreid voor alle kinderen en ouders, in plaats van alleen daar waar sprake is van een dreigende ontsporing die zichtbaar wordt.
Verder willen wij aandacht vragen voor de klachtenregeling van de zorginstellingen waarmee JENS zakendoet. Wij horen daar veel klachten over, dus wij zouden er graag over in gesprek willen dat er een laagdrempelige manier komt om via JENS de klachten te melden die ons ter ore komen.

Het klanttevredenheidsonderzoek zouden wij graag uitgebreid zien, zodat er meer respondenten zijn. Er zou nog komen in hoeveel procent van de gevallen de behandeling is gestopt in verband met het behalen van de doelstellingen, omdat onderling werd besloten dat verdere behandeling geen zin meer had, bijvoorbeeld omdat er meer specialistische behandeling nodig was. Dit is niet beantwoord in de brief van 25 mei. En wat de ambulantisering precies inhoudt en hoe dit geregeld wordt. Daar is wel een stukje over geschreven in de brief van 25 mei.

Voorts betreuren wij dat 40% van de tijd van JENS opgaat aan administratie. Wij zouden graag een meer kritische, integrale aanpak zien. Desalniettemin zullen ook wij schoorvoetend, bijna verplicht, akkoord moeten gaan met het voorstel. Wij sluiten echt aan bij de oproep van de Partij van de Arbeid om deze stukken nog eens goed te bespreken.

Dank u wel, voorzitter.