Bijdrage Géron Tran­si­tie­visie Warmte 1.0 Heerlen


26 januari 2022

Dit gaat over warme voeten en minder broeikasgas. Dit is de eerste aanzet in dit dossier. De Partij voor de Dieren is ingenomen met dit plan, omdat:
1. We stadsbreed beginnen met woningisolatie, dat wil zeggen: minder stookkosten, want we stoken toch niet voor de mussen. In deze tijd van hoge energielasten klinkt dat als muziek. Met een goed geïsoleerd huis ervaren we meer woongenot en we geven minder geld uit. Ook produceren we minder broeikasgas, want ook dat is een opgave voor iedereen.

2. De gezinnen of wijken waar energiearmoede nijpend is, krijgen voorrang, zo staat het vermeld. Ik hoop dat dit ook echt in uitvoering komt. Vervolgens missen we in deze visie het coöperatief oppakken van warmteprojecten en de eis van minimaal 50% lokaal eigendom. De portefeuillehouder heeft in de commissie toegezegd hier in het vervolgstuk aan te werken, want dan pas kun je stellen dat je mogelijkheden schept voor optimaal meedoen, burgerparticipatie en mede eigenaarschap.