Bijdrage Géron Bestem­mingsplan BMV Heer­lerbaan


23 februari 2022

Voorzitter, het betreft hier het bestemmingsplan van de brede maatschappelijke voorziening Heerlerbaan. Maar op deze bestemming verblijven nu nog dieren. We lezen dat in de quickscan ecologie. Er wordt gevraagd om nader onderzoek om het behoud van de gewone en de ruige dwergvleermuis. We hebben een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe omgeving. Hoe wordt hieraan voldaan? Wordt er tijdig onderzoek gedaan?

Dan het tweede punt. Wordt er natuurinclusief gebouwd? Er is ook nog sprake van bomen die uit de weg worden geruimd. Ik heb daar in de commissie al naar gevraagd. Hoe gaan we daarmee om? Welk aantal bomen betreft het? Hoe en wanneer zullen we deze gaan aanvullen, ergens herplanten of nieuwe bomen planten?

Dank u.

Interessant voor jou

Inbreng Jansen Voorbereidingskrediet inzake verplaatsing van atletiekaccommodatie naar sportcomplex Varenbeuk

Lees verder

Inbreng Géron Huisvestingsverordening 2022 gemeente Heerlen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer