Bijdrage Géron Afronding en resultaat fase 2 markt­con­sul­tatie project Wind­energie Parkstad-Zuid


26 januari 2022

Voorzitter,

voordat ik even kort van wal steek, wil ik melden dat ik lid ben van een van de coöperaties die mee gaan doen in dit project. Ik heb daar geen financieel belang in. Ik ben lid geworden, omdat ik geloof in het coöperatief ondernemen om de opbrengsten van windenergie, in dit geval, in de regio te houden. Energie van wind en zon in de huidige vorm is een tussenstap die we moeten nemen. Deze is onmisbaar in de overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De Partij voor de Dieren is voor windenergie, indien mens, dier en natuur daar geen of zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Echter, voor het gebruik van elektriciteit geldt: energie die je niet gebruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Energie besparen is de grote uitdaging. Daarbij is een eenvoudigere manier van leven vele malen beter voor de aarde.

Dank u.