Vragen Géron Inter­na­ti­onale Vrou­wendag en vrou­wen­eman­ci­patie in Heerlen


Indiendatum: 8 mrt. 2022

Vrouwenemancipatie is hard nodig, ook in Heerlen!

Op 8 maart (vandaag) is het Internationale Vrouwendag. Dit laat ons extra stilstaan bij vrouwenrechten en vrouwenemancipatie, wetende dat emancipatie nooit af is. Het moet een structureel onderwerp zijn. Hoe gaat de gemeente Heerlen hiermee om?

- De laatste tijd is er veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Voert onze gemeente hernieuwd beleid op emancipatie met daarin aandacht voor grensoverschrijdend gedrag ?

- Is er een laagdrempelig bereikbaar meldpunt?

- Is er een duidelijke contactlijn met een kenniscentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld?

- Is hier voldoende aandacht voor in de Inclusie-agenda?

- Is de gemeente van plan om straatintimidatie in kaart te brengen?

- Onze samenleving bestaat uit talloze culturen met verschillen in normen en waarden. Hoe is het gesteld met voorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs over vrouwenemancipatie?

- In de media is er vandaag aandacht voor loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Heel traag worden deze verschillen minder. Wat doet Heerlen om meer loongelijkheid tussen mannen en vrouwen te krijgen?

- Hoe zorgt Heerlen dat meer vrouwen financieel onafhankelijk worden? Is het mogelijk om bijvoorbeeld mantelzorg, of het zorgen voor kinderen financieel te belonen?

- Heerlen heeft al aangehaakt bij de campagne ‘Orange the World’. Hoe is Heerlen aangesloten rondom 8 maart: Internationale Vrouwendag?

- Wat doet Heerlen specifiek om de mogelijkheid van moederbanen te stimuleren (Een baan met flexibele werktijden en een deeltijdbaan; een moederbaan verwijst naar een baan die geschikt is voor moeders van jonge kinderen en die rekening houdt met hun behoeften als moeders en die hen een deeltijdbaan biedt)?

- Hoe stimuleert Heerlen weerbaarheid van vrouwen op straat, in huis alsook online?

- Hoe maakt de gemeente ook mannen bewust van het belang van vrouwenemancipatie?

Gaarne zien wij beantwoording tegemoet.

Hoogachtend,

Eliane Géron