Schrif­te­lijke vragen Géron Hoe lang nog steunt de Heerlense midden­stand Poetin? Open winkel­deuren en verwarmde terrassen binnenkort verleden tijd?


Indiendatum: 6 apr. 2022

Vragen :

Ook in Heerlen maken inwoners zich boos over de zichtbare energieverspilling van open winkeldeuren en verwarmde terrassen. Enerzijds is er de klimaatcrisis: we moeten energie besparen. Anderzijds is er de afhankelijkheid van Russisch gas bij gekomen: wij sponsoren hiermee Poetin’s oorlog.

  1. Hoe denkt het college over open winkeldeuren en terrasverwarmers ? Kan dat nog in deze tijd?

  2. Kunnen er regels worden ingevoerd om vanwege de oorlog en terwille van het klimaat energieverspilling tegen te gegaan?

  3. Ondernemingen zijn verplicht op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen 2 jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer?

  4. Is bij dergelijke controles ook gekeken naar openstaande deuren? Wat gaat het college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende maatregelen beter te controleren?

  5. Indien vraag 3 en 4 niet van toepassing zijn: Gemeenten kunnen zelf regels invoeren om winkeliers uiteindelijk te verplichten de deuren te sluiten. Deze regels die gelden voor het al dan niet geopend mogen houden van winkeldeuren, zijn opgenomen in de Woningwet (inclusief het Bouwbesluit 2012) en de Wet milieubeheer (inclusief het Activiteitenbesluit). Is het college bekend met deze regels? En zo ja/nee, is het college bereid om deze regels in te voeren, immers de tijd van vrijblijvendheid is voorbij.

  6. Denkt het college dat mogelijk het Ondernemersfonds hier een actieve rol in kan vervullen?

  7. Indien vraag 6 positief is beantwoord, is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met het Ondernemersfonds.

  8. Uit onderzoek in Antwerpen blijkt dat winkels door het sluiten van hun deuren 37% bespaarden op hun aardgasverbruik. Is het college op de hoogte van deze besparing?

  9. Is het college bereid om ook andere energieverspillende praktijken tegen het licht te houden, zoals een openluchtijsbaan bij +10°C of dag- en nachtverlichting laten branden in (kantoor)panden van gemeente en bedrijfsleven?


10. Bent u van mening dat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft?

11. Kan het college een lijst opstellen van maatregelen die bijdragen aan het op korte termijn terugdringen van energieverslindende bronnen en activiteiten.