Heerlense coalitie jat motie Partij voor de Dieren; D66, SP en CDA maken wind­molens mogelijk in natuur­ge­bieden


26 mei 2021

‘Gij zult niet stelen’. Het is iedereen met de paplepel ingegoten, behalve de gemeenteraad van Heerlen. De Partij voor de Dieren kwam met een voorstel om omwonenden mee te laten profiteren van lokaal opgewekte energie. Tot onze grote verbazing kwam de Heerlense coalitie met een motie van gelijke strekking, maar dan een stuk vager.

De energietransitie naar duurzame energie is broodnodig. Draagvlak daarvoor bij omwonenden is echter noodzakelijk. Om iedereen mee te nemen in een duurzame energietransitie vinden wij dat omwonenden moeten kunnen deelnemen in energiecoöperaties. Zo deelt iedereen in de winst, en genieten Heerlenaren van opgewekte groene energie.

Voor ons is het belangrijk dat ook minder kapitaalkrachtigen mee kunnen investeren in duurzame energieprojecten. Alleen zo krijgen we een echte energietransitie voor en van alle Heerlenaren. Daarom dienden wij hier vanavond een motie voor in, die begin deze week werd rondgestuurd. Een sympathieke motie, daar kan niemand tegen zijn.

Dat dacht de Heerlense coalitie blijkbaar ook. Tot onze grote verbazing trok deze een motie van dezelfde strekking uit de hoge hoed. Beter goed gejat, dan zelf slecht bedacht zullen we maar zeggen…

Het meest bizarre moest nog komen: de SP stemde zelfs deels tégen onze motie. Bij de socialisten blijkt men tegen deelname van de meest kwetsbare Heerlenaren aan de energietransitie te zijn.

Gelukkig werd onze motie toch met een nipte meerderheid aangenomen. Het college moet nu in overleg gaan met projectontwikkelaars om te kijken hoe minstens 50% of meer lokaal eigendom geborgd kan worden. Daarbij moet er dus ook investeringsruimte zijn voor minderbedeelde Heerlenaren.

Hoe anders verliep het onze motie om geen windmolens en zonnepanelen in Limburgse natuurgebieden te plaatsen. Urgentie is geboden om duurzaam energie op te wekken, maar dat mag niet ten koste gaan van Limburgse natuur en biodiversiteit. Windmolens horen niet thuis in Natura2000-gebieden. Het vernielen van natuur om windenergie op te wekken, is geen groene energie.

Ook vinden wij dat aanvliegroutes van vogels, vleermuizen en insecten ontzien moeten worden bij het plaatsen van windmolens. Nog te vaak worden deze uit de lucht geslagen door een windmolenwiek. Dat gaat ten koste van de Limburgse biodiversiteit, die wij met onze motie wilden beschermen.

Daar dachten D66, SP en het CDA anders over. Zij stemden tegen onze motie, en maken het daarmee mogelijk dat windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden kunnen komen. Deze partijen laten daarmee zien de Limburgse natuur niet te willen beschermen.

De Partij voor de Dieren zal er desondanks alles aan blijven doen om de Limburgse natuur en biodiversiteit te beschermen. Energie opwekken ten koste van natuur is geen groene energie. We zullen blijven proberen de andere partijen dit ook te laten inzien.

Gerelateerd nieuws

Kiesraad bevestigt: Partij voor de Dieren behaalt 6 Kamer­zetels

De Partij voor de Dieren heeft zes zetels in de Tweede Kamer behaald. Een groei van 20% ten opzichte van 2017 en dat is een g...

Lees verder

Opiniestuk: sporten is gezond, behalve als je een vis bent

Over welke diersoorten we tot onze morele cirkel moeten rekenen, zei de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832): “Het gaat...

Lees verder