Toelichting Géron over motie Regen­boog­ze­brapad bij scholen


27 januari 2021

Ik zal het kort houden. We hebben allemaal gelijke rechten, maar niet iedereen wordt als zodanig tegemoet getreden. De regenboog werd het symbool voor diversiteit, met name voor de emancipatiestrijd van de LHBTI-beweging. De Partij voor de Dieren is van mening dat Heerlen als regenboogstad het symbool van de regenboog moet uitdragen. Bij die scholen waar in de komende tijd de verkeerssituatie wordt aangepast en waar een zebrapad onderdeel uitmaakt van verbeterde veiligheid, stellen wij voor om een regenboogzebrapad te realiseren.

Dat was het.