Toelichting Géron motie Promoten veggie-dag in Heerlen


26 juni 2019

Voorzitter,

Het idee van de veggie-dag is voorgesteld door Aline Ploeg op de Ideeënmarkt. Wij vinden dat wij als overheid een voorbeeldfunctie hebben. Het ministerie van OCW ging ons voor met een ander concept: Carnivoor? Geef het door. Alle diners zijn standaard vegetarisch. Als je vlees of vis wil, dan hoef je dat alleen maar even door te geven. Ik heb gehoord van wethouder Claessens dat hij recent ook een dergelijk duurzaamheidsbijeenkomstdiner heeft bijgewoond. Hij was er zelfs enthousiast over. Dus deze motie om een veggie-dag te houden en een voorbeeld te geven, vinden wij van belang.