Toelichting Géron motie Geen ballonnen in de natuur


27 februari 2019

Voorzitter, het indienen van geen ballonnen in de natuur wordt ingegeven door onze strijd voor dierenwelzijn en tegen zwerfafval. De maatschappelijke bewustwording rond zwerfvuil en plastic soep neemt snel toe. Veel steden gingen ons voor en namen hun verantwoordelijkheid, zoals Arnhem, Almere, Den Haag, Zeist, Zutphen, Zoetermeer, Zwolle, Utrecht en zo kan ik nog wel even doorgaan.


Natuurorganisaties hebben voor ballonnen in de natuur geen goed woord over en juichen maatregelen ter voorkoming van harte toe. Wat is er tegen het loslaten van ballonnen? Mensen hebben er 10 seconden plezier van, maar dieren zitten met de ellende. Bovendien is er al weer meer zwerfvuil.

In Heerlen worden naar ons gevoel misschien niet zo vaak massaal ballonnen opgelaten. Hoe vaak dat gebeurt en hoe ernstig de gevolgen zijn, valt moeilijk wetenschappelijk te becijferen. Maar hebben wij wetenschappelijk bewijs nodig? Wij willen ter overweging geven dat Heerlen de centrumgemeente is van dit gebied en in deze een voorbeeld kan geven aan de partnergemeenten van Parkstad. Stoppen met het loslaten van ballonnen dient ook als een sociale signaalfunctie ter voorkoming van zwerfafval.

Wij moeten alle mogelijkheden aangrijpen om zwerfvuil aan de bron te reduceren. Het belang van een schone stad verdient, daar zal iedereen het met ons eens zijn, ons aller prioriteit.

Interessant voor jou

Bijdrage Géron Vaststellen Kadernota beeldkwaliteit openbare ruimte centrum Heerlen

Lees verder

Toelichting Géron motie Geen steun aan Maastricht Aachen Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer