Inbreng Géron Veror­dening Star­ter­s­lening Heerlen


23 juni 2021

Ik ben het eens met de bijna laatste woorden van de heer Leers, namelijk dat we er nog niet zijn met alleen de starterslening. Er moeten ook woningen worden gecreëerd. Dat kan nieuwbouw zijn, maar dat kan ook het omkatten zijn van kantoorruimte naar woningen. Dat is één.
Het mag niet verbazen dat de Partij voor de Dieren voorstander is van de starterslening. In november 2019 hebben we daartoe een motie ingediend. In januari 2021 hebben we daar nog eens met artikel 33-vragen achteraan gezeten. Het kwam er niet. Nu is het er eindelijk. Ik moet wel opmerken dat Heerlen een speciale manier en een speciale volgorde heeft. Eerst de Nieuwe Nor verbouwen en dan de startersleningen voor woningen, want we willen jongeren in de stad houden.

Tijdens de commissie hebben we verschillende sentimenten gehoord over de starterslening, ook nu weer. Dat varieert dus. De jonge commissieleden zijn zeer tevreden met het eindelijk aansluiten bij deze regeling. En dan scepsis: gaan we niet de boot in voor dat geld? Maar ik denk dat daar een waarborgfonds staat en dat het risico goed gespreid is. Dus eindelijk, als laatste in Limburg, sluit Heerlen zich hierbij aan.

Dank u.