Inbreng Géron Vast­stellen van het bestem­mingsplan 'Zorg­vallei'


28 november 2018

Voorzitter,

Ook nu is mijn opmerking weer van een andere orde. Over het bestemmingsplan Zorgvallei zou ik willen vragen of de gemeente Heerlen haar invloed kan aanwenden om daar ook ruimte te creëren voor beleving in het groen. Dat kan zijn een natuurspeeltuin, eetbare stad. Vooral om de biodiversiteit en de mensen te vermaken. Ook insecten, de hele biodiversiteit dus.