Inbreng Géron Vast­stellen regio­visie GIA Zuid Limburg: aanpak geweld in afhan­ke­lijkheid 2019 - 2022


24 juni 2020

Voorzitter,

Ik heb een heel kort punt. Het gaat over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daaronder verstaan we dus geweld in huiselijke kring. Ons inziens is dit ook mishandeling van huisdieren. Dan hebben we nog een puntje. De gemeentelijke adviesraden hebben een check gedaan en komen tot een aantal punten die ze onder de aandacht willen brengen. Ze spreken natuurlijk hun waardering uit voor de gezamenlijke aanpak, maar tegelijkertijd zeggen ze dat er onvoldoende kwaliteit is van het samenwerkingsoverleg en dat er onduidelijkheid is over de te volgen procedures. Zij adviseren nadrukkelijk betrokkenheid van de GGZ. Met name dit laatste punt zie ik niet terug in de visie.
Ik wil ook graag benadrukken dat het valt of staat met de betrokkenheid van de burgers die huiselijk geweld melden. Dat is een wezenlijk punt.