Inbreng Géron Grond­ex­ploi­tatie Schin­kelkwa­drant-Zuid en ter beschikking stellen krediet


27 januari 2021

Wij zijn verheugd dat na lange tijd de Schinkel op orde lijkt te komen en dat er uiteindelijk samenwerking tot stand is gekomen. Dit kan straks resulteren in een prachtig stukje stad. De heer De Groot zegt: het moeten passen. Hij noemt de Heerlense School. Meneer Van den Berg zegt: met de Heerlense School zou er geen Glaspaleis zijn geweest.

Wij, de Partij voor de Dieren, kunnen achter historiserend bouwen staan voor het historisch besef van de stad. Dit kan richting geven aan de revitalisering van het centrum, met name bij de restauratie van gebouwen. Maar we leven niet alleen in onze gedachten in het verleden, maar dienen vooral ook praktisch bezig te zijn met de toekomst. Dat is rekening houden met de veranderingen van het klimaat.

Aangezien in het Heerlense coalitieakkoord klimaat en duurzaamheid tot rode draad zijn benoemd, wil de Partij voor de Dieren erop aandringen om vooral klimaatmitigatie en -adaptatie het leidende thema te laten zijn in de ontwikkeling van deze plannen voor de binnenstad van Heerlen.
Dank u.