Inbreng Géron Fishfarm


20 oktober 2021

Voorzitter, we beseffen dat we het hier een voldongen feit betreft.

De fishfarm komt er, een gedane zaak, maar u begrijpt dat wij, PvdD, onze vraagtekens houden.

De Partij voor de Dieren wil de stem van de dieren laten horen, zij kunnen dat niet.

Als de vissen konden praten, wat zouden zij zeggen over de manier hoe ze behandeld worden ?

Over de transporten en het doorbrengen van een groot deel van hun leven in een bak van beton. De karpers kunnen niet woelen in de grond, dat doen ze graag, en ze hebben onvoldoende ruimte om hun natuurlijke, actieve leefwijze te volgen.

Hun toekomst is de vishaak en hun gedwongen levensdoel is het plezier van de visser.

Waar halen wij het recht vandaan om over dieren te beschikken alsof het dingen zijn. Het zijn levende wezens die angst, pijn en stress ervaren.

Iets is niet pas moreel verwerpelijk vanaf het moment dat wettelijk is vastgelegd dat iets verwerpelijk is, zoals in de Wet Dieren, maar ook al daarvoor; Nu dus.

Overigens blijven wij ook van mening dat iedere beslissing en discussie langs de meetlat van klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit moet worden gelegd, ook als het een viskwekerij betreft die broeikasgassen uitstoot.

Ik citeer prof Rotmans:

“Een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graad is onhaalbaar geworden, het wereldwijde klimaatdoel van 2 graden is uit zicht. We koersen af op 3 à 4 graden temperatuurstijging. Met andere woorden: We moeten knokken voor elke tiende graad Celsius”,

Niet pas tegen 2040 maar NU.

Stemverklaring:

Wij hoorden net dat als je begaan bent met dierenwelzijn, dan moet je niet bij de OPH zijn. Economie voor alles…..is hun credo.

Waarom heel veel IBA geld (en daarmee belastinggeld) stoppen in een project waarbij dieren niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en waarmee dus de wet wordt overtreden. PvdD stemt tegen dit voorstel.