Inbreng Géron Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening Heerlen 2021


29 september 2021

Niemand heeft het gehad over punt 3. Dat gaat over de duiven. Er wordt gesproken de ontheffing op te nemen om dieren te mogen voeren.

Goed, hoe gaan we dat doen? Is het de bedoeling van deze ontheffing om met mais anticonceptiemiddel te mogen voeren in het centrum en daarbuiten? Hoe ziet u dat in de praktijk? Brengt u mensen niet in verwarring met deze voederontheffing? Komen er misschien duiventillen? Hoe denkt u over het gebruik van duiventillen in relatie tot dit onderwerp?

Dank u.