Bijdrage Géron Vast­stellen Kadernota beeld­kwa­liteit openbare ruimte centrum Heerlen


27 februari 2019

Voorzitter,

Ik heb het er in de commissie heel even over gehad. Daarna navraag gedaan. In dit plan, Kadernota Beeldkwaliteit, moeten wij dus voor de binnenstad, de heer Van den Berg had het over de mooie verlichting enzo, zeker een stadsecoloog of een bioloog betrekken voor de nachtdieren. Maar een stadsecoloog kan ook zeer behulpzaam zijn bij de overlast van duiven, kraaien en eksters in de stad. Dan ook de biodiversiteit, de aanplant van planten. Wij hebben zo’n prachtig mooi platanenlaantje, maar dat is eigenlijk ook een stukje monocultuur. Dus mijn vraag is dat wij vooral een stadsecoloog of bioloog betrekken bij deze plannen. Dank u.