Bijdrage Géron Rd4


26 mei 2021

Voorzitter,

het tweede principe van het KAM-beleid van de RD4 (KAM-BELEID - KWALITEIT, ARBO EN MILIEU) luidt:

Omarmen van de circulaire economie bij de inzameling en verwerking van grondstoffen door de focus te leggen op het behoud van grondstoffen door hergebruik en recycling.

De praktijk is helaas toch vaak anders. Er wordt te veel weggegooid. De RD4 shops nemen spullen met een kras al niet meer mee. Dat gaat dan naar het afvalpark en wordt vernietigd en verbrand?

Er zou een nieuwe schakel moeten komen tussen winkel en vernietiging. De Partij voor de Dieren heeft daar gedachten over en zal die binnenkort presenteren. Want we kunnen lokaal meer doen.

Zolang er geen CO2-beprijzing is, staat er geen stok achter de deur om onze maatschappij afvalvriendelijker te laten functioneren.

Voor een circulaire economie hebben we een overheid nodig die de voorwaarden schept. Het hergebruik van PMD is ’n pijndossier. De inzamelvergoeding voor PMD wordt al enige jaren naar beneden bijgesteld. Het blijkt dat het residu (afval dat niet in de PMD-zak hoort) ca. 30% bedraagt. Dit wordt verbrand als restafval. Het recyclaat, hetgeen overblijft van PMD voor hergebruik, wordt niet hergebruikt omdat het voor plasticverpakkingsproducenten makkelijker is om nieuw te ontwerpen en produceren. Het wordt gedowncycled.

Communiceren wij als gemeente via de VNG met het Rijk hierover? Wij vragen ons ook af hoe het college in gesprek is met de RD4? Wordt er gesproken over nascheiden?

Het lijkt erop dat de burger middels verhoging van de afvoerkosten, deels moet opdraaien voor het slecht functionerende en schimmige systeem van afvalverwerking en (pseudo-)circulaire economie.

Voor mensen met kwijtschelding van reinigingsrechten is er geen prikkel om te scheiden!

Dank u wel.