Bijdrage Géron Motie ABP desin­ves­teren in fossiel


26 mei 2021

Voorzitter,

De tekst in de motie spreekt voor zich.

Wij zijn van mening dat Heerlen als gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen voor wat betreft klimaatverandering. Dat niet alleen als openbaar lichaam maar ook als werkgever van heel veel ambtenaren moet opkomen voor de zekerheid van hun pensioenen.

College, maak gebruik van uw stem als aandeelhouder! Vraag het pensioenfonds van uw ambtenaren en wethouders (ABP) om te stoppen met directe en indirecte investeringen in kolencentrales, olie- en gasvelden en pijpleidingen.

Daar dienen wij een motie voor in. De fossiele industrie is behalve oorzaak van de klimaatverandering ook een zeer onzekere investering in een sector die het op termijn zal gaan begeven. De PvdD is van mening dat vanuit de duurzaamheidsopgave én vanuit het belang van een veilig pensioen het college het pensioenfonds moet aanmoedigen om zo spoedig mogelijk te stoppen met deze genoemde investeringen.

Talloze organisaties, landen en steden wereldwijd hebben hun investeringen in de fossiele sector teruggetrokken en pensioenfondsen gesommeerd hetzelfde te doen. Als gemeenten als Amsterdam, den Haag, Maastricht, Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Boxtel (en misschien nog wel meer) geven het voorbeeld al. Deze conformeren zich aan de z.g. Fossielvrij-beweging en hebben een oproep gedaan aan hun pensioenfonds. Daar kan Heerlen zich toch gerust bij aansluiten.

Dank u wel.