Bijdrage Géron Heerlen-Noord Route­kaart HLN


22 november 2021

De belangrijkste zin van het collegevoorstel is de eerste :Om de volgende generatie jongeren in Heerlen Nrd nieuw perspectief te bieden…..Voor de kinderen van nu moet er dringend een einde komen aan de bovenmatige kinderarmoede en de omstandigheden waarin zij leven.

De Routekaart in het algemeen is opgesteld in uitbundige tekst met prachtige woorden in ambtelijk proza maar nog weinig concreet.
Zittende partijen vormen de Alliantiepartners, kunnen zij vernieuwend genoeg duurzame en klimaatbestendig toekomst plannen maken? Plannen die zo ingrijpend zijn op het leven voor onze kinderen, kleinkinderen en verder.

In de aanhef staat immers : we doen het voor de jongeren van de toekomst. Spreken de jongeren van nu mee? Zitten zij aan tafel? Waarom niet, laat ze meebeslissen? Informeer ze. Burgers, waaronder jongeren zitten nu überhaupt niet aan tafel.

Deelname van inwoners in de planning is nodig, we willen immers hun dromen en drijfveren kennen. Hoe komen we op dat punt? is daarbij een belangrijke vraag.

Bewoners inschakelen kan op diverse manieren. Zo hoorden we van de heer Giesbertz in de cie MF over een digitaal community platform.

Een andere optie is een Burgerberaad instellen. In FoodValley is er een burgerberaad geweest voor de RES, Ingrid Lether wil graag kennis delen. Luister naar de mensen die reeds begonnen zijn, doe het samen.

Er is nog een punt: Hoe staan we tegenover de aangrenzende woongebieden die toevallig niet tot Heerlen-Noord behoren maar in een andere Parkstad Gemeente liggen? Ook hier wonen jongeren in exact dezelfde omstandigheden als onze jongeren.

‘De doelgroep’ die in energie armoede heeft op ultra korte termijn baat bij energiebesparing. Een taak voor welzijnsorganisaties in eerste instantie! Soms hebben mensen de ruimte en rust niet in hun leven om het advies te snappen of er mee aan de slag te gaan. Met een goede timing en enige sociale betrokkenheid kan energieadvies helpen bij het bestrijden van energiearmoede, en mensen die het moeilijk hebben helpen. Mensen informeren en motiveren om hun gedrag te veranderen is niet makkelijk, en al helemaal niet als bewoners het zwaar hebben.

Leefomgevingskwaliteit: De kwaliteit van onze woonomgeving kunnen we belangrijk verhogen met ruim voldoende (50m2) groen per persoon.

Dat werkt helend, stimulerend en preventief op gezondheid. Komen of blijven in de wijken basis voorzieningen als buurtcentra, een pinautomaat, openbaar vervoer, lokale winkeltjes, horeca en sportfaciliteiten, een trapveldje, een jongerenhonk enz.

Dat is wat we in onze hele stad moeten nastreven.