Bijdrage Géron Culturele Agenda 2022


20 oktober 2021

Zeggen ze zo niet van hij kan praten als Brugman? Ik denk dat wij daar net een staaltje van hebben gehoord. Het was wel enthousiast. Cultuur is een belangrijke hoeksteen van deze stad.

Wij als Partij voor de Dieren staan daarachter. De verenigingen en amateurkunsten zijn het cement van de stad, van de wijken. Vindt u dat wij daar zorgvuldig genoeg mee omgaan? Want ik vraag dat, wij hebben aan de andere kant burgerparticipatie en dat wij ons dus het hoofd breken van wat kunnen wij opzetten? Hoe kunnen wij dat in werking gaan zetten? Of beter in werking gaan zetten? Maar aan de andere kant datgene wat wij hebben, beschermen wij dat voldoende? Dat is een vraag.

En dan heb ik nog een tweede puntje. Dat is, er staan op de een-na-laatste bladzijde, 250.000 euro aan allerlei subsidies. Daarin staat het jaar 2022 begroting. Is dat al van de huidige begroting af? Of gaat dit van de algemene reserve af?

Dat was het. Dank u.