Bijdrage Géron Begroting 2021 2e Termijn


5 november 2020

Dank u wel, voorzitter. Ik begin vandaag enigszins kritisch. Gisteren hebben we het gehad over roze zaterdag. In relatie daartoe sprak de portefeuillehouder over een herhaling van zetten, geen mogelijkheden, geen veranderingen. De wethouder zou eerder een beroep op de provincie hebben gedaan voor een financiële bijdrage. Dat had tot geen resultaat geleid. De antwoordbrief van het college naar aanleiding van onze artikel 33-vragen geeft een aantal positieve aspecten aan van het integratiebeleid ten aanzien van LHBTI, maar ademt tevens de sfeer uit van het zien van onmogelijkheden. Zo wordt de coronacrisis aangevoerd, veel te veel onzekerheden, te weinig vrijwilligers, de financiële situatie etc. Terwijl in dezelfde antwoordbrief de belangrijke doelen van roze zaterdag worden onderkend.

Voorzitter, bij welk loket van de provincie is de wethouder geweest? Kent de wethouder de ‘Beleidsbrief Integratie’ van de provincie? Ik heb deze bij me.
Dat gaat precies over dit doel. Daar komt financiering uit als een aanvraag wordt ingediend en deze binnen de gestelde kaders valt. Graag een reactie van de wethouder.


De hondenbelasting. De Partij voor de Dieren stelt voor om de hondenbelasting af te schaffen en dit geld in de begroting te vullen met het noodzakelijke deel uit de reserve.
Speelt duurzaam aanbesteden nog een te kleine rol? Dat vragen wij ons af. Duurzaam inkopen is een verplichting sedert 2015. Begin dit jaar meldde het college dat er een nieuw contract is afgesloten voor groene energie. Maar helaas, Heerlen is in zee gegaan met een leverancier die werkt met garanties van oorsprong voor Europese wind. Ondanks eerdere duurzame toezeggingen van het college. De keuze voor Nederlandse wind is niet gemaakt, omdat die iets duurder was. Dus hier is alweer snel de duurzaamheids rode draad van het coalitieakkoord losgelaten.

Door Nederlandse duurzame energie af te nemen, zorg je er als gemeente voor dat er nieuwe groene stroom wordt opgewekt uit wind, zee, zon, noem maar op. Je hebt dan dus invloed op de verduurzaming van Nederland. Dat kan wel oplopen tot 10% van de restdoelstellingen als alle gemeenten meedoen. Dat is een behoorlijke hoeveelheid hernieuwbare energie.

Het leggen van zonnepanelen is het allerlaagsthangende energietransitiefruit. Sinds 2017 wordt om een dak gevraagd voor het realiseren van een coöperatief zonnedak. Dat is een relatief eenvoudige methode om iets aan hernieuwbare energie toe te voegen en om de corporaties in de markt te zetten, zodat ze meer vertrouwen krijgen. Bijvoorbeeld bij verenigingen van eigenaren.

Dit gezegd hebbende, hopen wij dat we als Partij voor de Dieren brede steun vinden voor onze motie een boom voor iedere nieuwe Heerlenaar. Dan doen we daarmee nog iets om CO2 op te nemen.
Dank u.

Interessant voor jou

Inbreng Géron Begroting 2021

Lees verder

Inbreng Géron Grondexploitatie Schinkelkwadrant-Zuid en ter beschikking stellen krediet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer