Agenda


 • okt
  4
  19:30

  Lezing basisinkomen en meer.

  Graag brengen wij dit initiatief van HeerlenMondiaal en Parksjtad in Transitite onder de aandacht.

  Voor de volledigheid van de informatie, hebben wij dit persbericht van Café Mondiaal gedeeld:


  Gespreksthema: het basisinkomen: nuttig en haalbaar?


  Doet een basisinkomen armoede verdwijnen? Maakt het basisinkomen ieder mens als vanzelf waardevol? En vraagt de invoering alleen maar om politieke daadkracht? Volgens Michel van Gelder, die de inleiding van deze Café Mondiaal verzorgt, wel.

  Een basisinkomen, ook wel basiszekerheid genoemd, voorziet iedereen die dat nodig heeft van voldoende geld om te kunnen wonen, eten en desgewenst te studeren, zonder verplichtingen. Uit eerdere experimenten blijkt dat een basisinkomen niet leidt tot luiheid, maar juist tot meer (betaalde) bedrijvigheid, betere schoolprestaties, minder (geestelijke) ziekte, minder criminaliteit en politie-inzet, lagere gezondheidszorg en minder verzorgingsstaat bureaucratie.

  De meerderheid in de landelijke en gemeentelijke politiek is nog geen voorstander van het basisinkomen. Dit komt volgens Michel van Gelder omdat men ofwel onvoldoende inhoudsdeskundig is, men angst heeft voor het onbekende, en/of een andere ideologie aanhangt hoe onze maatschappij eigenlijk ingericht moet zijn.

  Verschillende financieringsmodellen laten zien dat het invoeren van een basisinkomen financieel haalbaar is, andere berekeningen zijn minder positief. Het gaat hier dan ook primair om een politieke keuze. Michel van Gelder is er in ieder geval van overtuigd dat een basisinkomen ook in Nederland haalbaar is en positief zal uitpakken.

  En hoe komen we tot de invoering van een basisinkomen? Met voorzichtig experimenteren voor bijstandsgerechtigden? En zet de gemeente Heerlen met haar plannen tenminste een eerste stap?

  Wilt u meer weten over het basisinkomen en/of meediscussiëren, dan bent u van harte welkom in deze Café Mondiaal.

  *************************************************************************************

  Achtergrondinformatie:


  • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en Parkstad in Transitie. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

  • Michel van Gelder verzorgt de inleiding. Hij woont en werkt als internist gespecialiseerd in bloedziekten (hematologie) in Maastricht. Michel van Gelder is tevens lid van de Partij voor de Dieren. Door het werk van Rutger Bregman, journalist bij De Correspondent, is hij zich gaan verdiepen in de ins en outs van een basisinkomen. Hij raakte overtuigd van de mens- en wereldverbeterende mogelijkheden van een basisinkomen en hij zet zich daarom in om de invoering van een basisinkomen te realiseren.

  • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

  • Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum.

  Locatie
  Café Pelt
  Pancratiusplein 48
  Heerlen-Centrum

 • okt
  11
  14:00 - 16:30

  Miniconferentie Tiny House Heerlen

  De Partij voor de Dieren Heerlen diende op 4 juli 2018 een motie bij de Gemeenteraad van Heerlen in, en riep het college op om met een
  notitie te komen over de mogelijkheden om mee te werken aan onderzoek
  over alternatieve woonvormen, zoals Tiny Houses. Deze motie werd unaniem aangenomen.


  "Tiny wonen" wordt steeds populairder. Je kunt hiermee je ecologische voetafdruk verlagen maar het geeft tevens een woonruimte in de al drukke steden. Steden kunnen er echter wel gebaat bij zijn. Tiny wonen bevordert een aantrekkelijk woonklimaat en zet in op duurzaamheid.


  In voorbereiding op de toekomstige raadscommissiebijeenkomst waarin alternatieve woonvormen (zoals Tiny Houses) besproken worden, organiseert Miriam Benders (initiatiefneemster Tiny Housing Heerlen) een miniconferentie hierover. Er zal tevens een Tiny House aanwezig zijn om te bekijken.


  Als voorstander van Tiny Housing zal Partij voor de Dieren Heerlen ook aanwezig zijn op deze avond.


  Wij brengen dit evenement graag onder de aandacht.

  Wilt u deelnemen aan dit evenement, laat dit dan voor 1 oktober a.s. weten via carpe_mir@ hotmail.com

  Locatie
  Heerlerbaan 207, 6418 CD Heerlen.