Verkiezingsprogramma

Plan B voor gemeente Heerlen

De Partij voor de Dieren komt op voor mens én dier. Ook bij het maken van keuzes in Heerlen. We zijn zelfs de enige politieke partij in Heerlen die dat doet. Want wij vinden kwaliteit van leven het belangrijkst.

Verandering
Er worden steeds meer dieren opgesloten in megastallen. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. En bomen en groen verdwijnen. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Open ruimtes worden parkeerplekken, of verkocht aan bedrijven die er gaan bouwen. De kwaliteit van ons leven gaat daardoor achteruit. Dat willen wij veranderen!

Leefbare gemeente
We moeten andere keuzes maken voor een leefbare gemeente. Zoals kiezen voor groene straten. En zorgen voor schone lucht en schoon water. We moeten iets doen tegen de veranderingen van het klimaat. Want daar merken we ook de gevolgen van in Heerlen. We vinden ook dat we het gebruik van dieren moeten verminderen voor voedsel, kleding of iemand anders plezier.

Duurzame keuzes
Heerlen wordt hét voorbeeld van een plek waar we duurzame keuzes maken. Als jij dat wilt. Pas dan gaat onze kwaliteit van leven omhoog. En krijgt ons leven meer waarde met meer aandacht voor elkaar. Pas dan leven we ontspannen en met meer zekerheid.

Ben jij het eens met onze idealen over een gemeente waar mensen én dieren goed samenleven? Maak dan op 21 maart samen met ons een duurzame keuze. Verbeter de wereld, begin in Heerlen.

Onze belangrijkste punten voor Heerlen zijn:

  • Uiterlijk in 2030 is Heerlen klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • Heerlen ontwikkelt een Nota Dierenwelzijn waarin de opvang van dieren en het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dierenverwaarlozing worden geregeld.
  • Elke gemeentelijke maatregel wordt getoetst op duurzaamheid, klimaat-, mens- en diervriendelijkheid.
  • Het openbaar vervoer en de fi ets in Heerlen krijgen voorrang in het gemeentelijk beleid.
  • Heerlen draagt actief bij aan het herstellen van de biodiversiteit.
  • De gemeente start een pilot met het invoeren van het basisinkomen.
  • Heerlen zorgt voor sterke, sociale, duurzame en groene wijken met een gerichte aanpak tegen overlast en zwerfafval.
  • De gemeente organiseert de zorg op maat en in de eigen omgeving voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen.
  • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
  • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.


Klik op onderstaande link om het hele verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen Heerlen 2018 in te zien:

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Heerlen 2018 (pdf)