Leo de Groot


Kandidaat-raadslid

Vanaf mijn beroep op de wet gewetensbezwaren militaire dienst, heb ik mij meer in allerlei ethische vraagstukken verdiept. Ik was al vegetarisch gaan eten en werd ook steeds meer veganistisch. Door die verdieping ben ik mij gaan inzetten voor mensenrechten, dierenrechten, milieu, vredesvraagstukken, sociale verdediging enzovoort.

Met een aantal mensen hadden we in 1984 een Vredesburo Heerlen in het leven geroepen. Vandaar uit heb ik mij 30 jaar intensief ingezet voor vele acties, campagnes, demonstraties, handtekening acties op velerlei gebied voor een mooiere wereld.

Dat ik mij niet geconcentreerd heb op alleen vredesgebied komt omdat alles met elkaar te maken heeft en invloed op elkaar heeft. Hoe kan er vrede zijn als er een ongelijkheid tussen groepen mensen is, als er gediscrimineerd en uitgesloten wordt? Hoe kan er vrede zijn als een groot gedeelte van de Aarde uitgemergeld wordt en mensen en dieren daarvoor van hun geboorteland verdreven worden voor de “welvaart” van de westerse wereld?

In 2008 kwam ik in aanraking met de Transition Town beweging. Samen met een kerngroep zijn we in Parkstad een initiatief gestart wat nu Parksjtad in Transitie heet. Niet lang daarna heb ik een permacultuur ontwerp cursus gedaan. Door de ethische principes van permacultuur: Zorg voor de Aarde, Zorg voor de mens en Eerlijk delen, voelde ik mij helemaal thuis komen.

Met de Dobbeltuin in Heerlen geef ik daar handen en voeten aan.

Die ethische principes en idealen vind ik ook terug bij Partij voor de Dieren.

Al jaren had ik op de partij gestemd en toen mij gevraagd werd of ik op de lijst van Heerlen wilde staan, wist ik binnen een paar dagen dat ik dat wil ter ondersteuning. Echter alleen op de voorwaarde dat ik niet gekozen zou worden, want ik heb het al druk zat.

En nu ben ik dus lijstduwer.