Kandidatenlijst

     

1. Pascale Plusquin.
Pascale Plusquin (1974) is al jaren actief als dierenbeschermer en lid van de  partij. De geboren Maastrichtse  verruilde haar roots later voor Heerlen,  waar zij actief verder ging met het strijden tegen dierenleed. Pascale  besloot meer actie te ondernemen en stelde zich verkiesbaar voor de  Provinciale Staten verkiezingen van 2015. Zij  werd tweede op de lijst. Vanaf december 2015 vervangt zij Frank Wassenberg als Statenlid bij de Provincie Limburg.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 doet zich in Heerlen nu ook de mogelijkheid voor om zich namens én met de Partij voor de Dieren in te zetten in háár stad.


 

 

2. Eliane Géron.
Eliane Géron (1954) is werkzaam geweest in commerciële zaken in diverse functies en mede-eigenaar geweest van enkele kleine ondernemingen. 

In deze fase van haar leven beschouwt zij het als een opdracht zich te kunnen wijden aan onderwerpen met maatschappelijke relevantie. Vanaf 2014 actief als “ klimaatbezorgde” burger: demonstraties, Nederlandse Klimaatbeweging, Parksjtad in Transitie/Groene Kanteling, FossielVrij Nederland, Partij voor de Dieren en sinds 2017 betrokken bij de beweging Stop Tihange.

Als zij deel mag gaan uitmaken van de gemeenteraad, zal zij zich met hart en ziel inzetten voor haar stad Heerlen, voor zijn bewoners, voor dierenwelzijn, voor milieu en natuur.

 

3. Mariska Jansen.
Als kleuter wilde Mariska al dierenarts worden om dieren beter te maken. Sindsdien staat het bevorderen van dierenwelzijn bij haar heel hoog in het vaandel.

Tijdens haar studie diergeneeskunde is zij bestuurslid geweest van Mens Dier Maatschappij, een groep kritische studenten die onder meer op middelbare scholen les gaf over de intensieve veehouderij en hoe het anders zou kunnen. Als dierenarts is Mariska lid van de Caring Vets, een groep dierenartsen die zich inzet voor het verbeteren van dierenwelzijn; dit loopt van het fokken van rasdieren tot, alweer, de intensieve veehouderij.

In de gemeenteraad wil Mariska niet alleen werken aan dierenwelzijnsmaatregelen, maar wil zij ook de positie van andere kwetsbare groepen verbeteren. Denk aan jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen met een bijstandsuitkering. Eén van de dingen die zij voor elkaar wil krijgen, is dat Heerlen een pilot gaat doen met het basisinkomen.

 

4. Joris De Wever
Joris De Wever (1980) werkt als vrijwilliger voor de Partij voor de Dieren. Hij is campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen en staat op plek nummer 4 van de lijst.

Joris werkt als onderwijsassistent op een middelbare school in Heerlen. Al vanaf jongs af aan is hij geïnteresseerd in natuur, milieu, mensen en dieren.

 

5. René Kamps
René Kamps (1978) is geboren en getogen op Heerlerbaan in Heerlen. René werkt sinds 2003 als leerkracht op een school voor Speciaal Onderwijs in Heerlen. Sinds 2013 is hij ook ondersteunend bij de werkgroep van de Partij voor de Dieren Limburg-Zuid en stond ook op de lijst voor de Provinciale Staten verkiezingen 2015.

Al vanaf jongs af aan bevindt hij zich graag in natuur. Zo was hij o.a.19 jaar actief lid van Scouting Don Bosco Heerlerbaan. Tegenwoordig zijn wandelen met de honden, het verzorgen van een aantal geadopteerde dieren en fietsen zijn grootste vrijetijdsbestedingen.

 

6. Patrice Kockelkorn
Patrice Kockelkorn (1959) is al vanaf haar 18e levensjaar bezig met het opkomen voor dieren. In diverse dierenorganisaties actief geweest en nu als de kers op de vegan taart kandidaat voor de Partij voor de Dieren in Heerlen. Ze is enthousiast in haar strijd tegen dierenleed en hoopt door de Gemeenteraadsverkiezingen in haar geboortestad ook iets te kunnen doen om de dieren een beter bestaan te kunnen geven.

Patrice is al jaren therapeut en sinds vorig jaar heeft ze een eigen praktijk voor therapeutische massages aan huis.

 

7. Elvi Scheepers
Elvi Scheepers (1956) zit ruim 40 jaar in de dierenbeschermingswereld. Zij voelt zich erg verbonden met dieren en zal alles doen om hun welzijn te verbeteren.

Elvi heeft onder andere ruim 11 jaar zwerfkittens opgevangen en was medeverantwoordelijk om er zorg voor te dragen dat deze kittens goed terecht kwamen.

Dieren hebben geen stem, daarom moeten we ons voor dieren blijven inzetten en dat is wat Elvi met hart en ziel wil doen. Het is belangrijk dat er een partij is die voor de dieren opkomt en daar is nog veel werk te doen.

Elvi wil zich samen met de partij voor de dieren inzetten voor een beter welzijn voor dier, natuur, mens en milieu.

 

8. Aline Ploeg
Aline Ploeg (1973) zag op haar 10e een foto van varkens in de intensieve veehouderij en besloot nooit meer dieren te eten. Vele jaren van actie voeren volgden.

Na een opleiding tot grafisch ontwerper aan de kunstacademie startte ze bijna 16 jaar geleden 'Groenergras'. Het bedrijf, dat Alines passie voor ontwerp én plantaardig koken combineert, maakt de wereld mooier door grafisch en illustratief ontwerp én voorlichting, lunches en workshops mbt plantaardige voeding.

Trots op Heerlen en trots op de Partij voor de Dieren, dus een betere combinatie dan op de lijst staan, bestaat bijna niet.

 

9. René van der Luer

René van der Luer (1948) is dierenarts, spec. vet. pathologie, eerder ook practicus gezelschapsdieren en nu deeltijd met pensioen.

Uiteraard voorstander van optimaal dierenwelzijn. Sinds middelbare schooltijd,  bezorgde burger inzake overbevolking en milieu. Vanaf 2014 actief als “ klimaatbezorgde” burger: demonstraties, Nederlandse Klimaatbeweging, Parksjtad in Transitie/Groene Kanteling, FossielVrij Nederland, Partij voor de Dieren en sinds 2017 ook Caring Vet-bestuurslid.

Probeert steeds discussies en andere (re)acties terug te brengen naar het niveau van klimaatverandering en het falende economische systeem als oorzaak daarvan. Als partijlid zal hij dat laatste ook willen voortzetten in de vorm van ondersteuning van de nieuwe raadsleden van de PvdD in Heerlen.